| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.229.151.87 (lg) / ec2-34-229-151-87.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22e5:9757::22e5:9757 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  SKYLON AS202297

as-block:    AS196608 - AS210331
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-12-04T08:56:54Z
last-modified: 2018-12-04T08:56:54Z
source:     RIPE


aut-num:    AS202297
as-name:    SKYLON
descr:     SKYLON
org:      ORG-SA4177-RIPE
import:     from AS20473 accept ANY
export:     to AS20473 announce AS-SKYLON
import:     from AS39392 accept ANY
export:     to AS39392 announce AS-SKYLON
import:     from AS6939 accept ANY
export:     to AS6939 announce AS-SKYLON
remarks:    List of communities is available at https://skylonhost.com/network.html
sponsoring-org: ORG-LL313-RIPE
admin-c:    ACRO16699-RIPE
tech-c:     ACRO16699-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     FHRNET-MNT
created:    2018-06-08T08:52:04Z
last-modified: 2019-05-01T09:54:44Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-SA4177-RIPE
org-name:    Skylon Solutions Limited
org-type:    OTHER
address:    27 Old Gloucester Street
address:    WC1N 3AX
address:    London
address:    UNITED KINGDOM
abuse-c:    ACRO16699-RIPE
mnt-ref:    FHRNET-MNT
mnt-ref:    MNT-NETART
mnt-ref:    IPV4
mnt-by:     FHR7-MNT
mnt-by:     FHRNET-MNT
created:    2018-06-06T00:06:04Z
last-modified: 2019-04-29T21:01:15Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Abuse Contact
address:    27 Old Gloucester Street
address:    WC1N 3AX
address:    London
address:    UNITED KINGDOM
abuse-mailbox: abuse@skylonhost.com
nic-hdl:    ACRO16699-RIPE
mnt-by:     FHRNET-MNT
mnt-by:     FHR7-MNT
created:    2018-06-06T00:04:45Z
last-modified: 2019-01-11T10:25:06Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]