| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.160.97 (lg) / ec2-18-207-160-97.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:a061::12cf:a061 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  KOMTEL-DPR-AS AS202279

as-block:    AS196608 - AS207419
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS202279
as-name:    KOMTEL-DPR-AS
org:      ORG-KSE3-RIPE
import:     from AS201776 accept ANY
export:     to AS201776 announce AS202279:AS-KOMTEL
remarks:    -MIRANDA-
import:     from AS206810 accept ANY
export:     to AS206810 announce AS202279:AS-KOMTEL
remarks:    -UGLETELECOM-
admin-c:    DK8730-RIPE
tech-c:     MA21653-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     LEVEL-MSK-MNT
mnt-by:     KOMTEL-DPR-MNT
created:    2018-06-12T13:00:01Z
last-modified: 2023-09-25T13:06:13Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-LL304-RIPE

organisation:  ORG-KSE3-RIPE
org-name:    GYN DNR KOMTEL
country:    RU
org-type:    OTHER
address:    83001, Donetsk, Komsomolsky Avenue, 22
phone:     +7(863)3182900
tech-c:     MA21653-RIPE
admin-c:    DK8730-RIPE
abuse-c:    KDN24-RIPE
mnt-ref:    KOMTEL-DPR-MNT
mnt-by:     KOMTEL-DPR-MNT
created:    2018-05-24T14:06:36Z
last-modified: 2023-03-28T07:03:20Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Dmitriy Kostyuchenko
address:    83001, Donetsk, Komsomolsky Avenue, 22
phone:     +7(863)3182900
nic-hdl:    DK8730-RIPE
mnt-by:     KOMTEL-DPR-PERS-MNT
created:    2018-05-24T13:21:50Z
last-modified: 2018-05-24T13:21:50Z
source:     RIPE

person:     Malakhatka Andrey
address:    83001, Donetsk, Artema street, 72
phone:     +7(863)3182900
nic-hdl:    MA21653-RIPE
mnt-by:     KOMTEL-DPR-MNT
created:    2018-05-24T13:40:02Z
last-modified: 2018-05-24T13:40:02Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]