| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.229.124.74 (lg) / ec2-3-229-124-74.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e5:7c4a::3e5:7c4a (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  Compagnie-IBM-France-AS AS202213

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-07-21T08:33:17Z
last-modified: 2022-07-21T08:33:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS202213
as-name:    Compagnie-IBM-France-AS
org:      ORG-CIF2-RIPE
import:     from AS8220 accept ANY
import:     from AS3549 accept ANY
export:     to AS8220 announce AS202213
export:     to AS3549 announce AS202213
admin-c:    JD6527-RIPE
tech-c:     JD6527-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     COLT-FR-MNT
created:    2014-03-10T15:55:17Z
last-modified: 2018-09-04T11:25:15Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-CI9-RIPE

organisation:  ORG-CIF2-RIPE
org-name:    COMPAGNIE IBM FRANCE SAS
org-type:    Other
address:    17 AVENUE DE L'EUROPE, FRANCE
abuse-c:    AR28534-RIPE
mnt-ref:    COLT-FR-MNT
mnt-by:     COLT-FR-MNT
created:    2014-03-05T13:38:32Z
last-modified: 2014-11-17T22:37:04Z
source:     RIPE # Filtered

person:     JULIEN DAIX
address:    COMPAGNIE IBM FRANCE
address:    17 AVENUE DE L'EUROPE
address:    BOIS-COLOMBES CEDEX
address:    FRANCE, 92275
phone:     +33 (5) 56 69 51 25
nic-hdl:    JD6527-RIPE
mnt-by:     COLT-FR-MNT
created:    2014-03-05T13:38:32Z
last-modified: 2017-10-30T22:33:22Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]