| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.210.85.190 (lg) / ec2-44-210-85-190.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cd2:55be::2cd2:55be (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  A-Siti-AS AS202136

as-block:    AS196608 - AS207419
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS202136
as-name:    A-Siti-AS
org:      ORG-LLC31-RIPE
import:     from AS9049 accept any
import:     from AS61031 accept any
import:     from AS3216 accept any
import:     from AS50923 accept any
export:     to AS9049 announce AS-ASITI-EXPORT
export:     to AS61031 announce AS-ASITI-EXPORT
export:     to AS3216 announce AS-ASITI-EXPORT
export:     to AS50923 announce AS-ASITI-EXPORT
import:     from AS43912 accept AS43912
export:     to AS43912 announce any
admin-c:    SKL4-RIPE
tech-c:     SKL4-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     SKL4-MNT
created:    2014-03-28T13:34:03Z
last-modified: 2019-05-30T05:41:04Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-LLC31-RIPE
org-name:    "A-Siti" Limited Liability Company
country:    RU
org-type:    LIR
address:    Sovetskaya, 12
address:    625000
address:    Tyumen
address:    RUSSIAN FEDERATION
phone:     +79129995526
fax-no:     +73452452323
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    SKL4-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     SKL4-MNT
admin-c:    SKL4-RIPE
abuse-c:    ASIT1-RIPE
created:    2014-01-31T10:51:35Z
last-modified: 2020-12-16T13:00:28Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Sergey Klusov
address:    625000, Russia
address:    Tyumen, Internacionalnaya
address:    building 181
phone:     +7 9123997051
nic-hdl:    SKL4-RIPE
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2012-04-20T07:57:09Z
source:     RIPE # Filtered
mnt-by:     SKL4-MNT
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]