| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.237.34.21 (lg) / ec2-3-237-34-21.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ed:2215::3ed:2215 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  Arteria AS202133

as-block:    AS196608 - AS207419
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS202133
as-name:    Arteria
org:      ORG-AS325-RIPE
import:     from AS12741 accept ANY
export:     to AS12741 announce ANY
import:     from AS6830 accept ANY
export:     to AS6830 announce ANY
admin-c:    RS17843-RIPE
tech-c:     RS17843-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     NETIA-MNT
created:    2014-03-28T14:34:44Z
last-modified: 2018-09-04T11:25:43Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-NTS2-RIPE

organisation:  ORG-AS325-RIPE
org-name:    Arteria S.A.
country:    PL
org-type:    OTHER
address:    ul. Stawki 2A
address:    00-193 Warszawa
abuse-c:    AR24694-RIPE
mnt-ref:    NETIA-MNT
mnt-by:     NETIA-MNT
created:    2014-03-28T09:23:11Z
last-modified: 2022-12-01T17:06:55Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Rafal Sarbak
address:    ul. Stawki 2A
address:    00-193 Warszawa
phone:     +48224820212
nic-hdl:    RS17843-RIPE
mnt-by:     NETIA-MNT
created:    2014-03-28T09:20:38Z
last-modified: 2015-01-23T14:28:56Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]