| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.229.151.87 (lg) / ec2-34-229-151-87.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22e5:9757::22e5:9757 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  PW-PLOCK AS202121

as-block:    AS196608 - AS210331
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-12-04T08:56:54Z
last-modified: 2018-12-04T08:56:54Z
source:     RIPE


aut-num:    AS202121
as-name:    PW-PLOCK
org:      ORG-PWFW1-RIPE
import:     from AS1887 accept ANY
export:     to AS1887 announce AS202121
import:     from AS12464 accept ANY
export:     to AS12464 announce AS202121
admin-c:    PWFW1-RIPE
tech-c:     PWFW1-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     NASK2-MNT
created:    2014-04-02T09:34:24Z
last-modified: 2018-09-04T11:25:48Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-NRaA1-RIPE

organisation:  ORG-PWFW1-RIPE
org-name:    Politechnika Warszawska Filia w Plocku
org-type:    OTHER
address:    ul.Lukasiewicza 17
address:    09-400 Plock
address:    Polska
phone:     +48243672100
fax-no:     +48243672100
abuse-c:    PWFW1-RIPE
mnt-ref:    NASK2-MNT
mnt-by:     NASK2-MNT
created:    2014-03-26T08:26:24Z
last-modified: 2014-03-26T08:47:05Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Politechnika Warszawska Filia w Plocku
address:    ul.Lukasiewicza 17
address:    09-400 Plock
address:    Polska
org:      ORG-PWFW1-RIPE
nic-hdl:    PWFW1-RIPE
abuse-mailbox: abuse@pw.plock.pl
mnt-by:     NASK2-MNT
created:    2014-03-26T08:34:51Z
last-modified: 2014-03-26T08:34:51Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]