| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.238.225.8 (lg) / ec2-3-238-225-8.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ee:e108::3ee:e108 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  LANET-RV AS202103

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-07-21T08:33:17Z
last-modified: 2022-07-21T08:33:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS202103
as-name:    LANET-RV
org:      ORG-LNL15-RIPE
remarks:    ---------------------------------------------------
remarks:    Uplinks
remarks:    ---------------------------------------------------
import:     from AS39608 action pref=100; accept ANY
export:     to AS39608 announce AS-LANET-RV
import:     from AS15895 action pref=100; accept ANY
export:     to AS15895 announce AS-LANETUA
remarks:    ---------------------------------------------------
remarks:    Clients
remarks:    ---------------------------------------------------
import:     from AS51622 action pref=50; accept AS51622
export:     to AS51622 announce {0.0.0.0/0}
import:     from AS56543 action pref=50; accept AS-INFOKOM-UA
export:     to AS56543 announce {0.0.0.0/0}
remarks:    ---------------------------------------------------
admin-c:    LNA34-RIPE
tech-c:     NSD41-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     LANET-MNT
created:    2014-04-08T12:36:28Z
last-modified: 2022-03-29T16:42:27Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-LNL15-RIPE
org-name:    Lanet Network Ltd
country:    UA
org-type:    LIR
address:    pr.Pobedy 89a
address:    03115
address:    Kyiv
address:    UKRAINE
phone:     +380445004324
fax-no:     +380445000306
mnt-ref:    LANET-MNT
admin-c:    MI4383-RIPE
admin-c:    YS1737-RIPE
tech-c:     NSD41-RIPE
abuse-c:    AR38936-RIPE
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     LANET-MNT
created:    2017-01-13T11:34:07Z
last-modified: 2020-12-16T12:59:59Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Lanet Network Administration
address:    Kyiv, Ukraine
abuse-mailbox: abuse@lanet.ua
nic-hdl:    LNA34-RIPE
admin-c:    YS1737-RIPE
admin-c:    MI4383-RIPE
mnt-by:     LANET-MNT
created:    2019-09-25T13:26:53Z
last-modified: 2019-09-25T13:26:53Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Network Services Department
address:    Kyiv, Ukraine
admin-c:    YS1737-RIPE
nic-hdl:    NSD41-RIPE
mnt-by:     LANET-MNT
created:    2017-02-08T17:01:28Z
last-modified: 2021-06-02T07:28:16Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]