| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.212.99.248 (lg) / ec2-44-212-99-248.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cd4:63f8::2cd4:63f8 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ZUPAWLUK AS202100

as-block:    AS196608 - AS207419
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS202100
as-name:    ZUPAWLUK
org:      ORG-KPTA1-RIPE
import:     from AS9103 accept ANY
import:     from AS12476 accept ANY
import:     from AS20960 accept ANY
export:     to AS9103 announce AS202100
export:     to AS12476 announce AS202100
export:     to AS20960 announce AS202100
admin-c:    KP3056-RIPE
tech-c:     KP3056-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     KP84540-MNT
created:    2014-04-10T06:06:38Z
last-modified: 2018-09-04T11:25:56Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-KPTA1-RIPE
org-name:    Krzysztof Pawluk trading as Zaklad Uslugowy Pawluk
country:    PL
org-type:    LIR
address:    Przylep - 22 lipca 6a/211
address:    66-015
address:    Zielona Gora
address:    POLAND
phone:     +48601560022
fax-no:     +48683213175
tech-c:     KP3056-RIPE
abuse-c:    AC28543-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    KP84540-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     KP84540-MNT
created:    2013-12-27T16:16:14Z
last-modified: 2020-12-16T13:02:54Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Krzysztof Pawluk
address:    ul. Przylep - 22 lipca 6A/211 66-015 Zielona Gora
phone:     +48601560022
nic-hdl:    KP3056-RIPE
mnt-by:     KP84540-MNT
created:    2013-12-27T23:47:03Z
last-modified: 2015-06-01T20:45:14Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]