| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.230.154.129 (lg) / ec2-3-230-154-129.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e6:9a81::3e6:9a81 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  STIMO AS202050

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-04-03T15:01:19Z
last-modified: 2020-04-03T15:01:19Z
source:     RIPE


aut-num:    AS202050
as-name:    STIMO
remarks:    ul. Sikorskiego 11A
remarks:    38 - 400 Krosno
org:      ORG-SSZO105-RIPE
remarks:    ========== NETIA ===============
import:     from AS12741 accept ANY
export:     to AS12741 announce AS202050
export:     to AS12741 announce AS50014
export:     to AS12741 announce AS202860
remarks:    ========= EQUINIX ===============
import:     from AS34209 accept ANY
export:     to AS34209 announce AS202050
export:     to AS34209 announce AS50014
export:     to AS34209 announce AS202860
remarks:    =========== PLIX ================
import:     from AS8545 accept ANY
export:     to AS8545 announce AS202050
export:     to AS8545 announce AS50014
export:     to AS8545 announce AS202860
remarks:    =================================
remarks:    BGP issues: tech@stimo.pl
remarks:    =================================
admin-c:    LD5947-RIPE
tech-c:     LD5947-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     STIMO-MNT
created:    2014-04-24T11:59:31Z
last-modified: 2019-12-18T16:26:54Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-SSZO105-RIPE
org-name:    STIMO Sp. z o.o.
org-type:    LIR
address:    Sikorskiego 11A
address:    38-400
address:    Krosno
address:    POLAND
admin-c:    LD5947-RIPE
tech-c:     LD5947-RIPE
abuse-c:    AR56752-RIPE
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     STIMO-MNT
created:    2019-11-14T09:10:18Z
last-modified: 2020-01-16T11:21:43Z
source:     RIPE # Filtered
phone:     +48 13 420 10 30
mnt-ref:    STIMO-MNT

role:      Lukasz Drozdzal
address:    Sikorskiego 11A
address:    38-400
address:    Krosno
address:    POLAND
phone:     +48 13 420 10 30
nic-hdl:    LD5947-RIPE
mnt-by:     STIMO-MNT
created:    2019-11-14T09:10:17Z
last-modified: 2019-12-10T12:53:33Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2020 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]