| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 54.237.249.90 (lg) / ec2-54-237-249-90.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:36ed:f95a::36ed:f95a (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  DLXNETWORKS AS202020

as-block:    AS196608 - AS210331
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-12-04T08:56:54Z
last-modified: 2018-12-04T08:56:54Z
source:     RIPE


aut-num:    AS202020
as-name:    DLXNETWORKS
org:      ORG-DNL10-RIPE
import:     from AS39326 accept any
export:     to AS39326 announce AS202020
export:     to AS174 announce AS202241
export:     to AS39326 announce AS202241
import:     from AS174 accept any
import:     from AS202241 accept AS202241
export:     to AS174 announce AS202020
export:     to AS39326 announce AS-FLEXGRID
export:     to AS174 announce AS-FLEXGRID
admin-c:    DLX6364
tech-c:     DLX6364
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     DLX6364-MNT
created:    2014-05-01T08:56:17Z
last-modified: 2018-09-20T11:11:04Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-DNL10-RIPE
org-name:    DLX NETWORKS LTD
org-type:    LIR
address:    1 Gloucester Place
address:    BN1 4AA
address:    Brighton
address:    UNITED KINGDOM
phone:     +448455040855
abuse-c:    AC28445-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    DLX6364-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     DLX6364-MNT
created:    2014-04-28T08:47:18Z
last-modified: 2017-08-17T09:26:51Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Daniel Kennedy
address:    One Gloucester Place Brighton BN1 4AA East Sussex
phone:     +44 845 5040855
nic-hdl:    DLX6364
mnt-by:     DLX6364-MNT
created:    2014-04-28T10:30:17Z
last-modified: 2014-04-28T10:30:17Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]