| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 100.24.115.215 (lg) / ec2-100-24-115-215.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:6418:73d7::6418:73d7 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  UniscapeB AS201975

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-11-26T06:58:53Z
last-modified: 2021-11-26T06:58:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS201975
as-name:    UniscapeB
descr:     IT-Services & Hosting
org:      ORG-UB24-RIPE
import:     from AS28878 accept ANY
import:     from AS44953 accept ANY
export:     to AS28878 announce AS201975
export:     to AS44953 announce AS201975
default:    to AS28878
admin-c:    KK5203-RIPE
tech-c:     KVD82-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     ADMUNISCAPE-MNT
created:    2014-05-15T08:41:59Z
last-modified: 2018-09-04T11:26:35Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-UB24-RIPE
org-name:    Uniscape B.V.
country:    NL
org-type:    LIR
address:    Louis Braillelaan 80
address:    2719 EK
address:    Zoetermeer
address:    NETHERLANDS
phone:     +31793030281
admin-c:    KK5203-RIPE
admin-c:    KVD82-RIPE
abuse-c:    AC28619-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    ADMUNISCAPE-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     ADMUNISCAPE-MNT
created:    2014-04-14T13:41:17Z
last-modified: 2021-05-06T10:35:38Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Karel Klopper
address:    Louis Braillelaan 80
address:    2719 EK Zoetermeer
address:    Netherlands
phone:     +31 79 3030281
nic-hdl:    KK5203-RIPE
mnt-by:     ADMUNISCAPE-MNT
created:    2014-04-21T06:51:26Z
last-modified: 2014-04-25T09:54:05Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Kevin van Doorn
address:    Louis Braillelaan 80
address:    2719 EK Zoetermeer
address:    Netherlands
phone:     +31 79 3030280
nic-hdl:    KVD82-RIPE
mnt-by:     ADMUNISCAPE-MNT
created:    2014-04-21T07:06:40Z
last-modified: 2014-04-25T09:54:34Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]