| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.160.97 (lg) / ec2-18-207-160-97.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:a061::12cf:a061 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  RSM-CONNECT-AS AS201962

as-block:    AS196608 - AS207419
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS201962
as-name:    RSM-CONNECT-AS
descr:     RSM Connect
org:      ORG-MR200-RIPE
remarks:    IP Transit @AT-SBG-TZ
remarks:    -------------------------------------------------
remarks:    CORE-BACKBONE
import:     from AS33891 accept any
export:     to AS33891 announce AS-RSM-CONNECT
remarks:    IP Transit @DE-FREI-RZNORD
remarks:    -------------------------------------------------
remarks:    CORE-BACKBONE
import:     from AS33891 accept any
export:     to AS33891 announce AS-RSM-CONNECT
remarks:    Public Peerings
remarks:    -------------------------------------------------
remarks:    SAIX - Salzburg Internet Exchange
import-via:   AS28838 from AS-ANY accept ANY
export-via:   AS28838 to AS-ANY announce AS-RSM-CONNECT
remarks:    DE-CIX Frankfurt
import-via:   AS-DECIX from AS-ANY accept ANY
export-via:   AS-DECIX to AS-ANY announce AS-RSM-CONNECT
remarks:    DE-CIX Frankfurt v6
import-via:   AS-DECIX-V6 from AS-ANY accept ANY
export-via:   AS-DECIX-V6 to AS-ANY announce AS-RSM-CONNECT
remarks:    DE-CIX Munich
import-via:   AS-DECIX-MUC from AS-ANY accept ANY
export-via:   AS-DECIX-MUC to AS-ANY announce AS-RSM-CONNECT
remarks:    DE-CIX Munich v6
import-via:   AS-DECIX-MUC-V6 from AS-ANY accept ANY
export-via:   AS-DECIX-MUC-V6 to AS-ANY announce AS-RSM-CONNECT
remarks:    Customers
remarks:    -------------------------------------------------
remarks:    Friedrich Kecht & Gerhard Guggenbichler Gbr
import:     from AS204218 accept AS204218
export:     to AS204218 announce any
remarks:    Weissblau Breitband UG, Schlichtner Projecting
import:     from AS56788 accept as-schlichtner2
export:     to AS56788 announce any
remarks:    Werbefotografie Rieger GmbH
import:     from AS205687 accept AS205687
export:     to AS205687 announce any
remarks:    Michael Gamsjger
import:     from AS42871 accept as-mike
export:     to AS42871 announce any
remarks:    BGP communities for customers
remarks:    -------------------------------------------------
remarks:    Origin communities on received routes:
remarks:    1962:19621 Lerned via Customers
remarks:    1962:19622 Lerned via Upstream
remarks:    1962:19623 Lerned via Private Network Interconnect
remarks:    1962:19640 Lerned via Public Peering Point "All"
remarks:    1962:19641 Lerned via Public Peering Point - SAIX
remarks:    1962:19642 Lerned via Public Peering Point - DECIX-FRA
remarks:    1962:19643 Lerned via Public Peering Point - DECIX-MUE
remarks:    -------------------------------------------------
remarks:    Prepend communities for advertising routes:
remarks:    1962:301X - AS-Prepend X-Times to Upstream Core-Backbone
remarks:    1962:302X - AS-Prepend X-Times to Upstream emit GmbH
remarks:    1962:303X - AS-Prepend X-Times to Upstream andom-tec GmbH
remarks:    1962:401X - AS-Prepend X-Times to SAIX
remarks:    1962:402X - AS-Prepend X-Times to DECIX-FRA
remarks:    1962:403X - AS-Prepend X-Times to DECIX-MUE
admin-c:    MR24932-RIPE
tech-c:     MR24932-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     mnt-de-gigabit-fabrik-1
created:    2014-05-19T14:56:44Z
last-modified: 2021-12-27T15:12:32Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-MR200-RIPE
org-name:    Michael Rack
country:    DE
org-type:    LIR
address:    Nocksteinstr. 13
address:    83395
address:    Freilassing
address:    GERMANY
phone:     +498654607110
admin-c:    MR24932-RIPE
tech-c:     MR24932-RIPE
abuse-c:    AR55571-RIPE
mnt-ref:    mnt-de-gigabit-fabrik-1
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     mnt-de-gigabit-fabrik-1
created:    2019-09-12T10:33:36Z
last-modified: 2020-12-16T12:55:00Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Michael Rack
address:    Nocksteinstr. 13
address:    83395
address:    Freilassing
address:    GERMANY
phone:     +498654607110
nic-hdl:    MR24932-RIPE
mnt-by:     mnt-de-gigabit-fabrik-1
created:    2019-09-12T10:33:35Z
last-modified: 2019-09-12T10:33:35Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]