| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.200.171.74 (lg) / ec2-44-200-171-74.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc8:ab4a::2cc8:ab4a (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  EUROPOLGAZ-AS AS201954

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-07-21T08:33:17Z
last-modified: 2022-07-21T08:33:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS201954
as-name:    EUROPOLGAZ-AS
org:      ORG-SGTE1-RIPE
import:     from AS8308 accept any
import:     from AS5617 accept any
export:     to AS8308 announce AS201954
export:     to AS5617 announce AS201954
admin-c:    PN4039-RIPE
tech-c:     PN4039-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     EUROPOLGAZ-MNT
created:    2014-05-21T11:30:51Z
last-modified: 2017-11-15T12:30:48Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-SGTE1-RIPE
org-name:    System Gazociagow Tranzytowych EUROPOL GAZ S.A.
country:    PL
org-type:    LIR
address:    Topiel 12
address:    00-342
address:    Warszawa
address:    POLAND
phone:     +48225867000
fax-no:     +48225867070
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    EUROPOLGAZ-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     EUROPOLGAZ-MNT
admin-c:    PN4039-RIPE
created:    2014-04-03T08:14:10Z
last-modified: 2020-12-16T12:36:50Z
source:     RIPE # Filtered
abuse-c:    AC28622-RIPE

person:     Pawel Naronowicz
address:    Topiel 12
address:    00-342 Warszawa
address:    POLAND
phone:     +48225867000
nic-hdl:    PN4039-RIPE
mnt-by:     EUROPOLGAZ-MNT
created:    2014-04-09T13:25:58Z
last-modified: 2014-04-09T13:40:52Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]