| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.85.143.239 (lg) / ec2-3-85-143-239.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:355:8fef::355:8fef (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ASTALDI-AS AS201944

as-block:    AS196608 - AS210331
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-12-04T08:56:54Z
last-modified: 2018-12-04T08:56:54Z
source:     RIPE


aut-num:    AS201944
as-name:    ASTALDI-AS
org:      ORG-AS339-RIPE
import:     from AS3302 accept ANY
import:     from AS8968 accept ANY
export:     to AS3302 announce AS201944
export:     to AS8968 announce AS201944
admin-c:    ILC3-RIPE
tech-c:     IOC3-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     INFRACOM-MNT
created:    2014-05-23T09:43:52Z
last-modified: 2018-11-20T10:07:29Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-TM2-RIPE

organisation:  ORG-AS339-RIPE
org-name:    ASTALDI SPA
org-type:    OTHER
address:    Via G.V. Bona, 65 - 00156 Roma
abuse-c:    AC32788-RIPE
mnt-ref:    INFRACOM-MNT
mnt-by:     INFRACOM-MNT
created:    2014-05-16T08:34:41Z
last-modified: 2019-05-14T07:32:12Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Irideos LIR Contacts
address:    Irideos S.p.A.
address:    Nuovo Centro Direzionale, Svincolo Firenze Nord
address:    50013 Firenze, FI
address:    IT
phone:     +39 055 5342996
fax-no:     +39 055 5342699
org:      ORG-TM2-RIPE
admin-c:    AC444-RIPE
admin-c:    AN30587-RIPE
admin-c:    AD13536-RIPE
tech-c:     AC444-RIPE
tech-c:     AN30587-RIPE
tech-c:     AD13536-RIPE
nic-hdl:    ILC3-RIPE
abuse-mailbox: abuse@irideos.it
mnt-by:     INFRACOM-MNT
created:    2005-10-10T09:49:57Z
last-modified: 2019-03-04T11:04:45Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Irideos LIR Contacts
address:    Irideos S.p.A.
address:    Nuovo Centro Direzionale, Svincolo Firenze Nord
address:    50013 Firenze, FI
address:    IT
phone:     +39 055 5342996
fax-no:     +39 055 5342699
org:      ORG-TM2-RIPE
admin-c:    AC444-RIPE
tech-c:     AC444-RIPE
tech-c:     AR4745-RIPE
tech-c:     SP14165-RIPE
tech-c:     PAS246-RIPE
tech-c:     MC27896-RIPE
tech-c:     AA6138-RIPE
nic-hdl:    IOC3-RIPE
abuse-mailbox: abuse@irideos.it
mnt-by:     INFRACOM-MNT
created:    2005-10-11T11:10:40Z
last-modified: 2019-03-04T11:06:05Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]