| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.92.28.84 (lg) / ec2-3-92-28-84.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:35c:1c54::35c:1c54 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  SOLTIA AS201942

as-block:    AS196608 - AS210331
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-12-04T08:56:54Z
last-modified: 2018-12-04T08:56:54Z
source:     RIPE


aut-num:    AS201942
as-name:    SOLTIA
org:      ORG-SCS53-RIPE
import:     from AS35699 accept any
import:     from AS8220 accept any
import:     from AS15169 accept AS-GOOGLE
import:     from AS174 accept any
import:     from AS1299 accept any
import:     from AS60458 accept any
import:     from AS12479 accept AS12479
import:     from AS13335 accept AS-CLOUDFLARENET
export:     to AS13335 announce AS-SOLTIA
export:     to AS35699 announce AS-SOLTIA
export:     to AS15169 announce AS-SOLTIA
export:     to AS60458 announce AS-SOLTIA
export:     to AS1299 announce AS-SOLTIA
export:     to AS8220 announce AS-SOLTIA
export:     to AS174 announce AS-SOLTIA
export:     to AS12479 announce AS-SOLTIA
export:     to AS8075 announce AS-SOLTIA
import:     from AS8075 accept AS-MICROSOFT
import:     from AS10310 accept AS-YAHOO
export:     to AS10310 announce AS-SOLTIA
import:     from AS6939 accept AS-HURRICANE
export:     to AS6939 announce AS-SOLTIA
admin-c:    luij
tech-c:     luij
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     soltia
created:    2014-05-23T09:57:18Z
last-modified: 2018-11-02T15:50:19Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-SCS53-RIPE
org-name:    Soltia Consulting SL
org-type:    LIR
address:    Zurbano 45 1 Planta
address:    28010
address:    Madrid
address:    SPAIN
phone:     +34910052420
abuse-c:    AR22425-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    soltia
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     soltia
created:    2014-05-20T07:36:22Z
last-modified: 2016-09-02T13:47:31Z
source:     RIPE # Filtered
fax-no:     +34910052420

person:     Luis Miguel Ollero Olias
address:    Zurbano 45 1 Planta 28010 Madrid
phone:     +34911898532
nic-hdl:    luij
mnt-by:     soltia
created:    2014-05-22T10:13:53Z
last-modified: 2017-10-30T22:35:39Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]