| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 54.235.4.196 (lg) / ec2-54-235-4-196.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:36eb:4c4::36eb:4c4 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  LERTAS-AS AS201924

as-block:    AS196608 - AS210331
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-12-04T08:56:54Z
last-modified: 2018-12-04T08:56:54Z
source:     RIPE


aut-num:    AS201924
as-name:    LERTAS-AS
org:      ORG-LNS6-RIPE
import:     from AS6663 action pref=100; accept ANY
import:     from AS5578 action pref=100; accept ANY
import:     from AS49025 action pref=100; accept ANY
import:     from AS8280 action pref=100; accept ANY
export:     to AS6663 announce AS201924
export:     to AS5578 announce AS201924
export:     to AS49025 announce AS201924
export:     to AS8280 announce AS201924
admin-c:    IS5402-RIPE
tech-c:     LL5900-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     LeadertelecomBV-mnt
created:    2014-05-30T12:15:20Z
last-modified: 2018-09-04T11:26:54Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-LB21-RIPE

organisation:  ORG-LNS6-RIPE
org-name:    Lertas NET s.r.o.
org-type:    OTHER
address:    Kopcianska 10, 85101 Bratislava, Slovakia
abuse-c:    AR29979-RIPE
mnt-ref:    LeadertelecomBV-mnt
mnt-by:     LeadertelecomBV-mnt
created:    2014-05-29T14:51:28Z
last-modified: 2019-03-06T12:45:34Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Ivan Spitzer
address:    Kopcianska 10, 85101 Bratislava, Slovakia
phone:     +421917591539
nic-hdl:    IS5402-RIPE
mnt-by:     leadertelecombv-mnt
created:    2014-05-29T14:27:26Z
last-modified: 2019-03-06T12:41:34Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Lefteris Lertas
address:    Kopcianska 10
address:    Bratislava 85101
address:    Slovakia
phone:     +421233057885
nic-hdl:    LL5900-RIPE
remarks:    send abuse reports to abuse@enahost.com
mnt-by:     llertas
created:    2013-01-04T20:58:25Z
last-modified: 2017-10-30T22:23:56Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]