| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.239.58.199 (lg) / ec2-3-239-58-199.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ef:3ac7::3ef:3ac7 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  amccomp-turany AS201922

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-10-28T07:56:37Z
last-modified: 2020-10-28T07:56:37Z
source:     RIPE


aut-num:    AS201922
as-name:    amccomp-turany
org:      ORG-AS341-RIPE
import:     from AS206321 accept ANY
import:     from AS16019 accept ANY
import:     from AS207167 accept ANY
export:     to AS206321 announce ANY
export:     to AS16019 announce ANY
export:     to AS207167 announce ANY
admin-c:    MP26643-RIPE
tech-c:     MP26643-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     mpoisel
created:    2014-06-02T11:31:32Z
last-modified: 2021-05-13T12:03:25Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-AS341-RIPE
org-name:    amccomp s.r.o.
country:    CZ
org-type:    LIR
address:    Kridlovicka 20
address:    60300
address:    Brno
address:    CZECH REPUBLIC
phone:     +420543237138
abuse-c:    AR35181-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    mpoisel
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     mpoisel
created:    2014-05-30T09:19:14Z
last-modified: 2020-12-16T13:38:13Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Martin Poisel
address:    Jubilejni 46 62000 Brno Czech republic
phone:     +420 737 429 784
nic-hdl:    MP26643-RIPE
mnt-by:     mpoisel
created:    2014-05-30T10:30:26Z
last-modified: 2017-10-30T22:35:52Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]