| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.205.26.39 (lg) / ec2-18-205-26-39.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cd:1a27::12cd:1a27 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  VF-GROUP-DC1 AS201917

as-block:    AS196608 - AS207419
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS201917
as-name:    VF-GROUP-DC1
org:      ORG-VDG2-RIPE
import:     from AS34419 accept ANY
import:     from AS1273 accept ANY
export:     to AS34419 announce AS201917
export:     to AS1273 announce AS201917
admin-c:    OPG2-RIPE
tech-c:     OPG2-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-ON
created:    2014-06-03T08:26:41Z
last-modified: 2018-09-04T11:26:56Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-VDG2-RIPE
org-name:    Vodafone Group Services GmbH
country:    DE
org-type:    LIR
address:    Ferdinand-Braun-Platz 1
address:    40549
address:    Dsseldorf
address:    GERMANY
phone:     +34607133333
fax-no:     +34607133333
admin-c:    AP25664-RIPE
admin-c:    VGIS1-RIPE
admin-c:    OPG2-RIPE
admin-c:    DA6677-RIPE
abuse-c:    VGA24-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    MNT-ON
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-ON
created:    2005-01-05T14:51:20Z
last-modified: 2020-12-16T12:23:18Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Not needed
address:    Vodafone
address:    Newbury
address:    UK
phone:     +44
nic-hdl:    OPG2-RIPE
mnt-by:     AIRTELNET-MNT
mnt-by:     MNT-ON
created:    2005-08-01T10:33:10Z
last-modified: 2021-04-22T11:51:10Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]