| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.192.25.113 (lg) / ec2-44-192-25-113.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc0:1971::2cc0:1971 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  BLUE-DOT-AS AS201893

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-11-26T06:58:53Z
last-modified: 2021-11-26T06:58:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS201893
as-name:    BLUE-DOT-AS
org:      ORG-PWTA1-RIPE
import:     from AS5588 accept ANY
export:     to AS5588 announce AS201893
import:     from AS20804 accept ANY
export:     to AS20804 announce AS201893
import:     from AS48850 accept ANY
export:     to AS48850 announce AS201893
admin-c:    PW4654-RIPE
tech-c:     PW4654-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     mnt-pl-bluedot-1
created:    2014-06-11T11:00:31Z
last-modified: 2019-11-14T10:09:26Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-PWTA1-RIPE
descr:     Blue Dot
country:    PL
org-name:    Pawel Walczuk trading as "BLUE-DOT" S.C.
org-type:    LIR
address:    ul. Boleslawa Wirskiego 2
address:    22-100
address:    Chelm
address:    POLAND
phone:     +48502700762
admin-c:    PW4654-RIPE
tech-c:     PW4654-RIPE
abuse-c:    AR51488-RIPE
mnt-ref:    mnt-pl-bluedot-1
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     mnt-pl-bluedot-1
created:    2019-03-15T16:58:20Z
last-modified: 2020-12-16T12:43:29Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Pawel Walczuk
address:    ul. Boleslawa Wirskiego 2
address:    22-100
address:    Chelm
address:    POLAND
phone:     +48502700762
nic-hdl:    PW4654-RIPE
mnt-by:     mnt-pl-bluedot-1
created:    2019-03-15T16:58:19Z
last-modified: 2019-03-15T16:58:20Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]