| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.227.251.94 (lg) / ec2-3-227-251-94.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e3:fb5e::3e3:fb5e (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  SWM-AS AS201878

as-block:    AS196608 - AS207419
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS201878
as-name:    SWM-AS
org:      ORG-SMAM1-RIPE
import:     from AS20825 action pref=100; accept ANY
import:     from AS6830 action pref=100; accept ANY
import:     from AS199163 action pref=100; accept ANY
import:     from AS58010 action pref=100; accept ANY
import:     from AS13020 action pref=100; accept ANY
import:     from AS3209 action pref=100; accept ANY
export:     to AS20825 announce AS201878 AS13020
export:     to AS6830 announce AS201878 AS13020
export:     to AS58010 announce AS201878 AS13020
export:     to AS199163 announce AS201878 AS13020
export:     to AS13020 announce ANY
export:     to AS3209 announce AS201878
admin-c:    MK16471-RIPE
tech-c:     MK16471-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     SWM-MNT
created:    2014-06-16T13:12:46Z
last-modified: 2021-04-30T09:25:30Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-SMAM1-RIPE
org-name:    Stadtwerke Muehlheim am Main GmbH
country:    DE
org-type:    LIR
address:    Dietesheimer Str. 70
address:    63165
address:    Muehlheim am Main
address:    GERMANY
phone:     +496108600538
fax-no:     +496108600555
abuse-c:    AR35288-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    SWM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     SWM-MNT
created:    2014-06-12T06:55:19Z
last-modified: 2020-12-16T12:34:39Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Michael Kawecki
address:    Stadtwerke Muehlheim am Main GmbH Dietesheimer Str. 70 D-63165 Muehlheim am Main Germany
phone:     +49610860050
nic-hdl:    MK16471-RIPE
mnt-by:     SWM-MNT
created:    2014-06-13T15:56:02Z
last-modified: 2014-06-13T15:56:03Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]