| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.236.209.138 (lg) / ec2-3-236-209-138.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ec:d18a::3ec:d18a (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  PROSOLUCE AS201868

as-block:    AS196608 - AS207419
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS201868
as-name:    PROSOLUCE
org:      ORG-PS168-RIPE
import:     from AS39405 accept ANY
import:     from AS174 accept ANY
import:     from AS197492 accept ANY
import:     from AS15557 accept ANY
export:     to AS39405 announce AS201868
export:     to AS174 announce AS201868
export:     to AS197492 announce AS201868
export:     to AS15557 announce AS201868
admin-c:    CG8020-RIPE
tech-c:     GH4028-RIPE
tech-c:     CG8020-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     PROSOLUCE-MNT
created:    2014-06-20T06:18:40Z
last-modified: 2020-08-24T15:45:55Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-PS168-RIPE
org-name:    PROSOLUCE SAS
country:    FR
org-type:    LIR
address:    Route de Cabanac
address:    31160
address:    ENCAUSSE LES THERMES
address:    FRANCE
phone:     +33531616225
mnt-ref:    PROSOLUCE-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     PROSOLUCE-MNT
created:    2014-05-23T12:56:49Z
abuse-c:    PRO35-RIPE
last-modified: 2020-12-16T12:44:28Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Cyril GOUSSE
address:    Route de Cabanac
address:    31160 ENCAUSSE LES THERMES
address:    FRANCE
phone:     +33531616225
nic-hdl:    CG8020-RIPE
mnt-by:     PROSOLUCE-MNT
created:    2014-05-07T15:13:59Z
last-modified: 2014-10-14T14:43:30Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Gael HERMET
address:    Route de Cabanac
address:    31160 ENCAUSSE-LES-THERMES
address:    FRANCE
phone:     +33531616225
nic-hdl:    GH4028-RIPE
mnt-by:     PROSOLUCE-MNT
created:    2014-10-14T14:39:27Z
last-modified: 2014-10-14T14:39:27Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]