| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.234.244.181 (lg) / ec2-3-234-244-181.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ea:f4b5::3ea:f4b5 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  PROSOLUCE AS201868

as-block:    AS196608 - AS207419
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS201868
as-name:    PROSOLUCE
org:      ORG-PS168-RIPE
remarks:
remarks:    ____           _
remarks:    | _ \ _ __ ___ ___ ___ | |_  _ ___ ___
remarks:    | |_) | '__/ _ \/ __|/ _ \| | | | |/ __/ _ \
remarks:    | __/| | | (_) \__ \ (_) | | |_| | (_| __/
remarks:    |_|  |_| \___/|___/\___/|_|\__,_|\___\___|
remarks:
remarks:    Peering policy : Open
remarks:
remarks:    Cogent
import:     from AS174 accept ANY
export:     to AS174 announce AS201868
remarks:
remarks:    Eurofiber FR
import:     from AS35625 accept ANY
export:     to AS35625 announce AS201868
remarks:
remarks:    Orange Arbor
import:     from AS5511 accept ANY
export:     to AS5511 announce AS201868
remarks:
remarks:    LDCOM/SFR (private)
import:     from AS15557 accept AS15557
export:     to AS15557 announce AS201868
remarks:
remarks:    FranceIX Paris
export-via:   AS24115 to AS-ANY announce AS201868
remarks:
remarks:    TouIX / FranceIX Toulouse
export-via:   AS47184 to AS-ANY announce AS201868
remarks:
admin-c:    CG8020-RIPE
tech-c:     GH4028-RIPE
tech-c:     CG8020-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     PROSOLUCE-MNT
created:    2014-06-20T06:18:40Z
last-modified: 2024-01-19T11:42:10Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-PS168-RIPE
org-name:    PROSOLUCE SAS
country:    FR
org-type:    LIR
address:    11-13 Rue du Chne Besson
address:    31800
address:    SAINT-GAUDENS
address:    FRANCE
phone:     +33531616225
mnt-ref:    PROSOLUCE-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     PROSOLUCE-MNT
created:    2014-05-23T12:56:49Z
abuse-c:    PRO35-RIPE
last-modified: 2024-01-22T12:21:05Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Cyril GOUSSE
address:    11-13 Rue du Chne Besson
address:    31800 SAINT-GAUDENS
address:    FRANCE
phone:     +33531616225
nic-hdl:    CG8020-RIPE
mnt-by:     PROSOLUCE-MNT
created:    2014-05-07T15:13:59Z
last-modified: 2024-01-19T10:45:48Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Gael HERMET
address:    11-13 Rue du Chne Besson
address:    31800 SAINT-GAUDENS
address:    FRANCE
phone:     +33531616225
nic-hdl:    GH4028-RIPE
mnt-by:     PROSOLUCE-MNT
created:    2014-10-14T14:39:27Z
last-modified: 2024-01-19T10:46:23Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]