| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.205.26.39 (lg) / ec2-18-205-26-39.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cd:1a27::12cd:1a27 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  tr-sobdatacenter AS201863

as-block:    AS196608 - AS207419
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS201863
as-name:    tr-sobdatacenter
org:      ORG-SOBB3-RIPE
import:     from AS15924 accept ANY
export:     to AS15924 announce AS201863
import:     from AS9121 accept ANY
export:     to AS9121 announce AS201863
import:     from AS34984 accept ANY
export:     to AS34984 announce AS201863
admin-c:    EY1322-RIPE
tech-c:     EY1322-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     tr-sobdatacenter-1-mnt
created:    2018-06-26T13:05:12Z
last-modified: 2019-06-21T14:27:08Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-SOBB3-RIPE
org-name:    Star of Bosphorus Bilgi Teknolojiler San ve Tic A.S.
country:    TR
org-type:    LIR
address:    Buyukdere Cad. No:127 Astoria Kuleleri A Kule Kat 1 34394
address:    34394
address:    ISTANBUL
address:    TURKEY
phone:     +90 212 216 93 60
admin-c:    EY1322-RIPE
tech-c:     EY1322-RIPE
abuse-c:    AR47080-RIPE
mnt-ref:    tr-sobdatacenter-1-mnt
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     tr-sobdatacenter-1-mnt
created:    2018-06-21T08:47:01Z
last-modified: 2022-05-12T09:55:24Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Ilyas Suer
address:    Buyukdere Cad. No:127 Astoria Kuleleri A Kule Kat 1 34394
address:    34394
address:    ISTANBUL
address:    TURKEY
phone:     +90 212 216 93 60
nic-hdl:    EY1322-RIPE
mnt-by:     tr-sobdatacenter-1-mnt
created:    2018-06-21T08:47:00Z
last-modified: 2022-05-12T13:38:30Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]