| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.238.147.211 (lg) / ec2-3-238-147-211.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ee:93d3::3ee:93d3 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  AUSTOLE AS201811

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-10-28T07:56:37Z
last-modified: 2020-10-28T07:56:37Z
source:     RIPE


aut-num:    AS201811
as-name:    AUSTOLE
org:      ORG-AS444-RIPE
import:     from AS42831 action pref=100; accept ANY
import:     from AS42655 action pref=100; accept ANY
export:     to AS42831 announce AS201811
export:     to AS42655 announce AS201811
admin-c:    NAI15-RIPE
tech-c:     NAI15-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-AUSTOLE
created:    2014-07-07T09:59:05Z
last-modified: 2020-08-25T11:30:56Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-FTS26-RIPE

organisation:  ORG-AS444-RIPE
org-name:    Austole s.r.o.
org-type:    other
address:    Austole s.r.o.
address:    Klimentska 1215/26
address:    110 00 Praha 1
address:    Czech Republic
abuse-c:    AR33751-RIPE
mnt-ref:    MNT-AUSTOLE
mnt-by:     MNT-AUSTOLE
created:    2015-09-21T11:11:43Z
last-modified: 2015-10-07T11:31:15Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Nikolay A. Ivanov
address:    Austole s.r.o., Klimentska 1215/26, 110 00 Praha 1, Czech Republic
phone:     +420214214784
nic-hdl:    NAI15-RIPE
mnt-by:     MNT-AUSTOLE
created:    2015-09-21T10:18:54Z
last-modified: 2015-09-21T10:18:54Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2020 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]