| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.233.242.204 (lg) / ec2-3-233-242-204.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e9:f2cc::3e9:f2cc (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  MOSINZHPROEKT-AS AS201794

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-10-28T07:56:37Z
last-modified: 2020-10-28T07:56:37Z
source:     RIPE


aut-num:    AS201794
as-name:    MOSINZHPROEKT-AS
descr:     www.mosinzhproekt.ru
org:      ORG-OA666-RIPE
import:     from AS196695 accept ANY
export:     to AS196695 announce AS201794
import:     from AS6731 accept ANY
export:     to AS6731 announce AS201794
import:     from AS9049 accept ANY
export:     to AS9049 announce AS201794
admin-c:    IM4370-RIPE
tech-c:     IM4370-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MOSINZHPROEKT-MNT-RIPE
created:    2014-07-10T11:11:53Z
last-modified: 2021-04-30T12:16:24Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-OA666-RIPE
org-name:    OJSC "Mosinzhproekt"
country:    RU
org-type:    LIR
address:    4/1 Sverchkov per.
address:    101990
address:    Moscow
address:    RUSSIAN FEDERATION
phone:     +74952251940 ext.4053
abuse-c:    AC28309-RIPE
mnt-ref:    MOSINZHPROEKT-MNT-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MOSINZHPROEKT-MNT-RIPE
created:    2014-06-27T09:12:36Z
last-modified: 2021-08-18T08:34:19Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Igor Makariev
address:    4/1 Sverchkov per.,MOSCOW, 101990, RU
phone:     +74952251940 ext.4053
nic-hdl:    IM4370-RIPE
mnt-by:     MOSINZHPROEKT-MNT-RIPE
created:    2014-07-03T11:49:46Z
last-modified: 2021-03-30T15:02:28Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]