| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.206.13.203 (lg) / ec2-18-206-13-203.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12ce:dcb::12ce:dcb (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  TechMedia-AS AS201787

as-block:    AS196608 - AS207419
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS201787
as-name:    TechMedia-AS
org:      ORG-TSZO45-RIPE
import:     from AS29314 action pref=100; accept ANY
import:     from AS57723 action pref=100; accept ANY
export:     to AS29314 announce AS201787
export:     to AS57723 announce AS201787
admin-c:    AK15258-RIPE
tech-c:     AK15258-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     TECHMEDIA-MNT
created:    2014-07-14T11:18:00Z
last-modified: 2019-10-14T08:30:05Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-TSZO45-RIPE
org-name:    TechMedia Sp. z o.o.
country:    PL
org-type:    LIR
address:    Zlota 59
address:    00-120
address:    Warszawa
address:    POLAND
phone:     +48221221350
fax-no:     +48221221351
admin-c:    AK15258-RIPE
tech-c:     AK15258-RIPE
abuse-c:    AR35501-RIPE
mnt-ref:    TECHMEDIA-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     TECHMEDIA-MNT
created:    2016-02-23T09:01:28Z
last-modified: 2020-12-16T12:26:10Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Arkadiusz Kurowski
address:    Ogrodowa 48/54
address:    00-876
address:    Warszawa
address:    POLAND
phone:     +48221221350
nic-hdl:    AK15258-RIPE
mnt-by:     TECHMEDIA-MNT
created:    2016-02-23T09:01:27Z
last-modified: 2016-02-23T09:01:27Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]