| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.231.21.105 (lg) / ec2-34-231-21-105.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22e7:1569::22e7:1569 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  Finservice-AS AS201774

as-block:    AS196608 - AS207419
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS201774
as-name:    Finservice-AS
org:      ORG-JF9-RIPE
import:     from AS2854 action pref=100; accept ANY
import:     from AS28891 action pref=100; accept ANY
import:     from AS8732 action pref=100; accept ANY
export:     to AS2854 announce AS201774
export:     to AS28891 announce AS201774
export:     to AS8732 announce AS201774
admin-c:    AR24118-RIPE
tech-c:     AR24118-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     lidertelecom-mnt
created:    2014-07-17T08:56:34Z
last-modified: 2020-01-14T14:16:42Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-LL38-RIPE

organisation:  ORG-JF9-RIPE
org-name:    JSC "Bank Finservice"
country:    RU
org-type:    OTHER
address:    121151, Russia, Moscow, nab. Tarasa Shevchenko, d. 23A
abuse-c:    AR24118-RIPE
mnt-ref:    lidertelecom-mnt
mnt-by:     lidertelecom-mnt
created:    2014-07-16T12:29:37Z
last-modified: 2022-12-01T17:16:05Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Abuse-C Role
nic-hdl:    AR24118-RIPE
abuse-mailbox: it_net@finsb.ru
mnt-by:     lidertelecom-mnt
address:    121151, Russia, Moscow, nab. Tarasa Shevchenko, d. 23A
created:    2014-11-17T16:34:48Z
last-modified: 2020-10-15T09:17:15Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]