| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.229.151.87 (lg) / ec2-34-229-151-87.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22e5:9757::22e5:9757 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  Finservice-AS AS201774

as-block:    AS196608 - AS210331
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-12-04T08:56:54Z
last-modified: 2018-12-04T08:56:54Z
source:     RIPE


aut-num:    AS201774
as-name:    Finservice-AS
org:      ORG-JF9-RIPE
import:     from AS2854 action pref=100; accept ANY
import:     from AS28891 action pref=100; accept ANY
export:     to AS2854 announce AS201774
export:     to AS28891 announce AS201774
admin-c:    AVO111-RIPE
tech-c:     SVV233-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     lidertelecom-mnt
created:    2014-07-17T08:56:34Z
last-modified: 2018-09-04T11:27:44Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-LL38-RIPE

organisation:  ORG-JF9-RIPE
org-name:    JSC "Bank Finservice"
org-type:    OTHER
address:    121151, Russia, Moscow, nab. Tarasa Shevchenko, d. 23A
abuse-c:    AR24118-RIPE
mnt-ref:    lidertelecom-mnt
mnt-by:     lidertelecom-mnt
created:    2014-07-16T12:29:37Z
last-modified: 2014-11-17T16:34:48Z
source:     RIPE # Filtered

person:     An Vladimir Olegovich
address:    121151, Russia, Moscow, nab. Tarasa Shevchenko, d. 23A
phone:     +7 (495) 777-7787 ext. 1440
nic-hdl:    AVO111-RIPE
mnt-by:     lidertelecom-mnt
created:    2014-07-16T12:24:50Z
last-modified: 2014-07-16T12:25:21Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Sobolev Valeriy Vladimirovich
address:    121151, Russia, Moscow, nab. Tarasa Shevchenko, d. 23A
phone:     +7 (495) 777-7787 ext. 1450
nic-hdl:    SVV233-RIPE
mnt-by:     lidertelecom-mnt
created:    2014-07-16T12:27:02Z
last-modified: 2014-07-16T12:27:02Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]