| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.236.191.104 (lg) / ec2-34-236-191-104.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22ec:bf68::22ec:bf68 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  QLogic-AS AS201766

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-10-28T07:56:37Z
last-modified: 2020-10-28T07:56:37Z
source:     RIPE


aut-num:    AS201766
as-name:    QLogic-AS
org:      ORG-QB7-RIPE
import:     from AS28685 action pref=100; accept {0.0.0.0/0}
import:     from AS60341 action pref=100; accept {0.0.0.0/0}
export:     to AS28685 announce AS201766
export:     to AS60341 announce AS201766
admin-c:    QR40-RIPE
tech-c:     QR40-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-QUATRO
created:    2014-07-22T13:37:38Z
last-modified: 2018-11-26T11:22:44Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-QB7-RIPE
org-name:    KNS Automatisering B.V.
country:    NL
org-type:    LIR
address:    Pleimuiden 16D
address:    1046 AG
address:    Amsterdam
address:    NETHERLANDS
phone:     +31204080971
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    MNT-QUATRO
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-QUATRO
abuse-c:    QR40-RIPE
created:    2014-07-11T15:03:54Z
last-modified: 2020-12-16T12:43:23Z
source:     RIPE # Filtered
admin-c:    FG8638-RIPE
admin-c:    PVD213-RIPE
tech-c:     FG8638-RIPE
admin-c:    PVD213-RIPE

role:      Quatrologic Role-Object
address:    Pleimuiden 16D
address:    1046 AG Amsterdam
address:    The Netherlands
phone:     +31204119595
remarks:    ------------------------------------------------
remarks:    abuse complaints ONLY to abuse@kns.nl please
remarks:    provide as much details and include full headers
remarks:    and/or logfiles.
remarks:    The helpdesk can be reached at abuse@kns.nl
remarks:    https://kns.nl/
remarks:    ------------------------------------------------
admin-c:    FG8638-RIPE
admin-c:    PVD213-RIPE
tech-c:     FG8638-RIPE
tech-c:     PVD213-RIPE
abuse-mailbox: abuse@kns.nl
nic-hdl:    QR40-RIPE
mnt-by:     MNT-QUATRO
created:    2014-07-15T12:39:08Z
last-modified: 2019-12-30T11:51:12Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]