| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.236.214.224 (lg) / ec2-3-236-214-224.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ec:d6e0::3ec:d6e0 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  BLUEKOM AS201754

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-10-28T07:56:37Z
last-modified: 2020-10-28T07:56:37Z
source:     RIPE


aut-num:    AS201754
as-name:    BLUEKOM
org:      ORG-BTW1-RIPE
import:     from AS15694 accept ANY
export:     to AS15694 announce AS201754
import:     from AS24724 accept ANY
export:     to AS24724 announce AS201754
import:     from AS48850 accept ANY
export:     to AS48850 announce AS201754
import:     from AS201054 accept ANY
export:     to AS201054 announce AS201754
import:     from AS62081 accept ANY
export:     to AS62081 announce AS201754
admin-c:    TW2890-RIPE
tech-c:     TW2890-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     SYSCOMPL-MNT
created:    2014-07-25T10:16:19Z
last-modified: 2019-01-08T23:39:19Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-MOTA2-RIPE

organisation:  ORG-BTW1-RIPE
org-name:    BLUEKOM - Tomasz Wasniewski
org-type:    OTHER
address:    ul.Hetmana Stefana Czarnieckiego 3
address:    Mogowo, Nasielsk
address:    Poland
phone:     +48 695395324
admin-c:    TW2890-RIPE
tech-c:     TW2890-RIPE
abuse-c:    AR21532-RIPE
mnt-by:     SYSCOMPL-MNT
mnt-ref:    ATMAN-MNT
mnt-by:     ATMAN-MNT
created:    2014-02-27T12:45:01Z
last-modified: 2019-01-08T13:49:14Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Tomasz Wasniewski
address:    BLUEKOM
address:    Hetmana Stefana Czarnieckiego 3
address:    05-191 Mogowo
address:    Poland
phone:     +48 695395324
nic-hdl:    TW2890-RIPE
mnt-by:     ATMAN-MNT
created:    2014-02-27T12:33:56Z
last-modified: 2014-02-27T12:33:56Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]