| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.238.235.155 (lg) / ec2-3-238-235-155.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ee:eb9b::3ee:eb9b (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  WPR AS201753

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-10-28T07:56:37Z
last-modified: 2020-10-28T07:56:37Z
source:     RIPE


aut-num:    AS201753
as-name:    WPR
org:      ORG-WPRS2-RIPE
import:     from AS31242 accept ANY
export:     to AS31242 announce AS201753
import:     from AS39869 accept ANY
export:     to AS39869 announce AS201753
admin-c:    ML20873-RIPE
tech-c:     ML20873-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     TKPSA-MNT
created:    2018-06-27T08:09:02Z
last-modified: 2020-11-16T17:50:47Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-TKPS1-RIPE

organisation:  ORG-WPRS2-RIPE
org-name:    Wojewodzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach
org-type:    OTHER
descr:
remarks:
address:    ul. Powstancow 52, 40-024 Katowice
phone:     +48324288300
fax-no:     +48323304421
abuse-c:    RA9395-RIPE
admin-c:    SW1697-RIPE
tech-c:     SW1697-RIPE
mnt-ref:    TKPSA-MNT
mnt-by:     TKPSA-MNT
created:    2018-02-23T11:00:54Z
last-modified: 2018-06-22T08:41:23Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Mariusz Lis
address:    Powstancow 52
address:    40-024 Katowice
address:    Poland
phone:     +48324287135
nic-hdl:    ML20873-RIPE
mnt-by:     TKPSA-MNT
created:    2018-04-24T07:05:22Z
last-modified: 2018-04-24T07:05:22Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]