| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 54.90.86.231 (lg) / ec2-54-90-86-231.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:365a:56e7::365a:56e7 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  OKTAWAVE-AS AS201743

as-block:    AS196608 - AS210331
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-12-04T08:56:54Z
last-modified: 2018-12-04T08:56:54Z
source:     RIPE


aut-num:    AS201743
as-name:    OKTAWAVE-AS
org:      ORG-OSZO12-RIPE
import:     from AS15694 accept ANY
import:     from AS34209 accept ANY
export:     to AS15694 announce AS201743
export:     to AS34209 announce AS201743
admin-c:    KG16659-RIPE
tech-c:     KG16659-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     OKTAWAVE-MNT
created:    2014-07-29T09:10:52Z
last-modified: 2018-01-16T15:02:20Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-OSZO12-RIPE
org-name:    Oktawave Sp. z o.o.
org-type:    LIR
address:    Domaniewska 44a
address:    02-672
address:    Warszawa
address:    POLAND
phone:     +48221010555
abuse-c:    AR35227-RIPE
mnt-ref:    KonradGrzybowski
mnt-ref:    OKTAWAVE-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     OKTAWAVE-MNT
created:    2014-06-19T14:28:35Z
last-modified: 2017-02-16T13:03:34Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Konrad Grzybowski
address:    Oktawave Sp. z o.o.
address:    ul. Domaniewska 44a (Platinium 5)
address:    02-672 Warszawa
address:    POLAND
phone:     +48 22 10 10 555
nic-hdl:    KG16659-RIPE
mnt-by:     KonradGrzybowski
created:    2014-06-23T10:33:50Z
last-modified: 2019-03-20T11:54:01Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]