| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.157.152 (lg) / ec2-18-207-157-152.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:9d98::12cf:9d98 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  AS-SERVICEPIPE AS201706

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-07-21T08:33:17Z
last-modified: 2022-07-21T08:33:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS201706
as-name:    AS-SERVICEPIPE
org:      ORG-SL617-RIPE
import:     from AS9002 accept ANY
export:     to AS9002 announce AS-SERVICEPIPE
import:     from AS9049 accept ANY
export:     to AS9049 announce AS-SERVICEPIPE
import:     from AS1299 accept ANY
export:     to AS1299 announce AS-SERVICEPIPE
import:     from AS3356 accept ANY
export:     to AS3356 announce AS-SERVICEPIPE
import:     from AS8631 accept AS-MSKROUTESERVER
export:     to AS8631 announce AS-SERVICEPIPE
admin-c:    SG14500-RIPE
tech-c:     SG14500-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     SERVICEPIPE-MNT
created:    2014-08-07T10:43:44Z
last-modified: 2021-02-11T23:07:27Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-SL617-RIPE
org-name:    SERVICEPIPE LLC
country:    RU
org-type:    LIR
address:    2nd Kabelnaya street, 2/3, 2nd floor, room XVIII 8
address:    111024
address:    Moscow
address:    RUSSIAN FEDERATION
phone:     +74953749728
admin-c:    SG14500-RIPE
tech-c:     SG14500-RIPE
abuse-c:    AR60221-RIPE
mnt-ref:    SERVICEPIPE-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     SERVICEPIPE-MNT
created:    2016-09-12T09:20:16Z
last-modified: 2020-12-16T12:35:18Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Sergey Gomorov
address:    ul. Dmitriya Ulianova, 31, XLVIII
address:    117447
address:    Moscow
address:    RUSSIAN FEDERATION
phone:     +74953749728
nic-hdl:    SG14500-RIPE
mnt-by:     ru-servispaip-1-mnt
created:    2016-09-12T09:20:15Z
last-modified: 2016-10-03T12:48:17Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]