| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.234.244.181 (lg) / ec2-3-234-244-181.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ea:f4b5::3ea:f4b5 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  weide AS201691

as-block:    AS196608 - AS207419
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS201691
as-name:    weide
org:      ORG-FESK2-RIPE
import:     from AS42337 accept ANY
export:     to AS42337 announce AS201691
import:     from AS60976 accept ANY
export:     to AS60976 announce AS201691
import:     from AS25184 accept ANY
export:     to AS25184 announce AS201691
import:     from AS59431 accept ANY
export:     to AS59431 announce AS201691
import:     from AS43754 accept ANY
export:     to AS43754 announce AS201691
import:     from AS41689 accept ANY
export:     to AS41689 announce AS201691
import:     from AS42708 accept ANY
export:     to AS42798 announce AS201691
admin-c:    AMF112-RIPE
tech-c:     AMF112-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     webide
created:    2015-02-25T09:29:41Z
last-modified: 2023-09-27T18:51:16Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-FESK2-RIPE
org-name:    Fannavari Etelaate Samane Kavoshgar Ide Ltd.
country:    IR
org-type:    LIR
address:    Unit7, No76, Nadi St, Golestan St, Helal Amhar Sq
address:    Tehran
address:    1645746811
address:    IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
phone:     +982191005272
abuse-c:    AR32114-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    webide
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     webide
created:    2015-02-17T16:17:09Z
last-modified: 2022-09-04T20:59:50Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Amir Mohamad Fateh
address:    Unti1,No12, east First bonbast,Square61, Rezvan St,South Bakhtiyari St, west Janbazan St, Tehran, Iran
phone:     +9802177929321
nic-hdl:    AMF112-RIPE
mnt-by:     webide
created:    2015-02-17T19:02:23Z
last-modified: 2015-02-17T19:02:23Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]