| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.211.117.197 (lg) / ec2-44-211-117-197.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cd3:75c5::2cd3:75c5 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  samamadinaty AS201668

as-block:    AS196608 - AS207419
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS201668
as-name:    samamadinaty
org:      ORG-SMFC1-RIPE
import:     from AS44217 accept ANY
import:     from AS198589 accept ANY
import:     from AS208306 accept ANY
import:     from AS57588 accept ANY
import:     from AS204471 accept ANY
import:     from AS59422 accept ANY
export:     to AS59422 announce AS201668
import:     from AS50597 accept ANY
import:     from AS206893 accept ANY
import:     from AS56484 accept ANY
import:     from AS57588 accept ANY
export:     to AS44217 announce AS201668
export:     to AS57588 announce AS201668
export:     to AS208306 announce AS201668
export:     to AS59796 announce AS201668
export:     to AS198589 announce AS201668
export:     to AS204471 announce AS201668
export:     to AS50597 announce AS201668
export:     to AS206893 announce AS201668
export:     to AS56484 announce AS201668
import:     from AS50597 accept ANY
export:     to AS50597 announce AS201668
admin-c:    AIA54-RIPE
tech-c:     AIA54-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     SKYCITIES-MNT
created:    2014-08-19T09:04:28Z
last-modified: 2023-03-15T15:20:09Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-SMFC1-RIPE
org-name:    Sama Madeniti for Communication & Internet Ltd.
country:    IQ
org-type:    LIR
address:    Al sinaa str. opposite University of Technology
address:    10075
address:    baghdad
address:    IRAQ
phone:     +9647713040800
abuse-c:    AC28894-RIPE
mnt-ref:    SKYCITIES-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     SKYCITIES-MNT
created:    2014-07-24T08:04:58Z
last-modified: 2020-12-16T12:34:37Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Ayad T. Al-rubaiee
address:    iraq,baghdad
phone:     +9647901992076
nic-hdl:    AIA54-RIPE
mnt-by:     SKYCITIES-MNT
created:    2014-07-29T13:22:20Z
last-modified: 2017-01-23T20:31:01Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]