| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.211.117.197 (lg) / ec2-44-211-117-197.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cd3:75c5::2cd3:75c5 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  SI-nerGIE AS201647

as-block:    AS196608 - AS207419
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS201647
as-name:    SI-nerGIE
org:      ORG-SG422-RIPE
import:     from AS30781 accept ANY
export:     to AS30781 announce AS201647
admin-c:    MSLN4-RIPE
tech-c:     MSLN4-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     lir-fr-si-nergie-1-MNT
created:    2022-11-03T15:08:01Z
last-modified: 2022-12-06T09:01:35Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-SG422-RIPE
org-name:    SI-NERGIE GIE
country:    FR
org-type:    LIR
address:    2 place des Vosges
address:    92400
address:    Courbevoie
address:    FRANCE
phone:     +33 1 34 96 84 42
admin-c:    MSLN4-RIPE
admin-c:    SBK6943-RIPE
tech-c:     MSLN4-RIPE
abuse-c:    AR69201-RIPE
mnt-ref:    lir-fr-si-nergie-1-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     lir-fr-si-nergie-1-MNT
created:    2022-10-21T09:02:08Z
last-modified: 2022-11-02T14:40:36Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Manager Service Line Network & Security
address:    FRANCE
address:    Courbevoie
address:    92400
address:    2 place des Vosges
phone:     +33 1 34 96 84 42
nic-hdl:    MSLN4-RIPE
mnt-by:     lir-fr-si-nergie-1-MNT
created:    2022-10-21T09:02:07Z
last-modified: 2022-10-21T09:02:08Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]