| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.222.218.145 (lg) / ec2-44-222-218-145.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cde:da91::2cde:da91 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  NICAT-MINICAST-AS AS201612

as-block:    AS196608 - AS207419
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS201612
as-name:    NICAT-MINICAST-AS
org:      ORG-nIBu1-RIPE
admin-c:    KD36
tech-c:     Nto1-RIPE
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     NICAT-MNT
remarks:    IP-Transit: nic.at
import:     from AS30971 accept ANY
export:     to AS30971 announce AS201612
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS30971 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS30971 announce AS201612
remarks:    IP-Transit: HostVirtual
import:     from AS36236 accept ANY
export:     to AS36236 announce AS201612
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS36236 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS36236 announce AS201612
remarks:    IP-Transit: UNI Wien
import:     from AS760 accept ANY
export:     to AS760 announce AS201612
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS760 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS760 announce AS201612
remarks:    IP-Transit: Anexia
import:     from AS42473 accept ANY
export:     to AS42473 announce AS201612
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS42473 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS42473 announce AS201612
remarks:    IP-Transit: ARP Networks
import:     from AS25795 accept ANY
export:     to AS25795 announce AS201612
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS25795 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS25795 announce AS201612
remarks:    IP-Transit: SecureAX Internet
import:     from AS58436 accept ANY
export:     to AS58436 announce AS201612
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS58436 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS58436 announce AS201612
remarks:    IP-Transit: Cloudflare
export:     to AS13335 announce AS201612
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS13335 announce AS201612
status:     ASSIGNED
created:    2014-09-04T11:25:55Z
last-modified: 2024-03-01T08:57:22Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-nIBu1-RIPE
org-name:    nic.at GmbH
country:    AT
org-type:    LIR
address:    Jakob-Haringer-Str. 8/V
address:    5020
address:    Salzburg
address:    AUSTRIA
phone:     +43 662 4669 0
fax-no:     +43 662 4669 19
admin-c:    Nto1-RIPE
abuse-c:    Nto1-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    NICAT-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     NICAT-MNT
created:    2004-04-17T10:59:18Z
last-modified: 2020-12-16T12:51:53Z
source:     RIPE # Filtered

role:      NIC.at Operations Object
address:    Jakob-Haringerstrasse 8
address:    A-5020 Salzburg
address:    Austria
phone:     +43 662 4669 0
fax-no:     +43 662 4669 19
admin-c:    RW986-RIPE
admin-c:    RS3195-RIPE
tech-c:     MB125
tech-c:     MHO44-RIPE
tech-c:     RDV398-RIPE
tech-c:     HAD45-RIPE
tech-c:     KD36
tech-c:     TS40375-RIPE
tech-c:     FR9272-RIPE
nic-hdl:    Nto1-RIPE
mnt-by:     NICAT-MNT
created:    2010-02-17T17:07:26Z
last-modified: 2020-06-12T13:21:57Z
source:     RIPE # Filtered
abuse-mailbox: reports@cert.at

person:     Klaus Darilion
address:    nic.at
address:    Karlsplatz 1/2/9
address:    A-1010 Vienna
phone:     +43 662 4669 36
nic-hdl:    KD36
mnt-by:     NICAT-MNT
created:    2011-04-27T15:03:51Z
last-modified: 2017-10-30T22:13:36Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]