| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.200.171.74 (lg) / ec2-44-200-171-74.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc8:ab4a::2cc8:ab4a (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  WIRTEK AS201602

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-07-21T08:33:17Z
last-modified: 2022-07-21T08:33:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS201602
as-name:    WIRTEK
org:      ORG-NSDP1-RIPE
admin-c:    PT5069-RIPE
tech-c:     PT5069-RIPE
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     WIRTEKSRL-MNT
import:     from AS208019 accept AS208019
import:     from AS205985 accept AS205985
import:     from AS207798 accept AS207798
import:     from AS49367 accept ANY
import:     from AS3257 accept ANY
export:     to AS49367 announce AS201602
export:     to AS49367 announce AS208019
export:     to AS49367 announce AS205985
export:     to AS49367 announce AS207798
export:     to AS3257 announce AS201602
export:     to AS3257 announce AS208019
export:     to AS3257 announce AS205985
export:     to AS3257 announce AS207798
import:     from AS61968 accept ANY
export:     to AS61968 announce AS201602
status:     ASSIGNED
created:    2014-09-09T09:29:25Z
last-modified: 2021-03-18T15:38:31Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-NSDP1-RIPE
org-name:    NEWTEC S.R.L.
country:    IT
org-type:    LIR
address:    Via A.Merloni, 15
address:    62024
address:    Matelica
address:    ITALY
phone:     +390737787725
fax-no:     +390737685138
abuse-c:    AR40348-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    WIRTEKSRL-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     WIRTEKSRL-MNT
created:    2011-03-10T13:40:24Z
last-modified: 2020-12-16T12:50:01Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Paolo Todini
address:    NEWTEC S.R.L.
address:    Via Circonvallazione, 53-55
address:    62024 Matelica (MC)
address:    Italy
mnt-by:     WIRTEKSRL-MNT
phone:     +390737787725
nic-hdl:    PT5069-RIPE
created:    2010-06-28T08:10:47Z
last-modified: 2017-04-27T16:29:54Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]