| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.231.244.12 (lg) / ec2-34-231-244-12.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22e7:f40c::22e7:f40c (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  STG AS201564

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-11-26T06:58:53Z
last-modified: 2021-11-26T06:58:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS201564
as-name:    STG
org:      ORG-CA1490-RIPE
admin-c:    DNO-RIPE
tech-c:     DNO-RIPE
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     DN-MNT
admin-c:    OE784-RIPE
tech-c:     OE784-RIPE
import:     from AS12695 accept ANY
export:     to AS12695 announce AS201564
import:     from AS3216 accept ANY
export:     to AS3216 announce AS201564
import:     from AS29226 accept ANY
export:     to AS29226 announce AS201564
import:     from AS31430 accept ANY
export:     to AS31430 announce AS201564
status:     ASSIGNED
created:    2014-09-22T09:57:39Z
last-modified: 2018-09-04T11:28:56Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-DNJ1-RIPE

organisation:  ORG-CA1490-RIPE
org-name:    CJSC "STG"
org-type:    OTHER
address:    125040, Moscow, Leningradsky avenue, 39/80
abuse-c:    AC32759-RIPE
mnt-ref:    DN-MNT
mnt-by:     DN-MNT
created:    2014-09-18T09:25:30Z
last-modified: 2016-05-13T10:45:05Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Digital Network NOC
address:    13a, Yaroslavskaya st.,
address:    Moscow, Russia, 129366
phone:     +7 495 660 8383
fax-no:     +7 495 660 8383
admin-c:    MIF
admin-c:    ARTK83-RIPE
tech-c:     ARTK83-RIPE
tech-c:     OE784-RIPE
abuse-mailbox: abuse@msm.ru
nic-hdl:    DNO-RIPE
mnt-by:     DN-MNT
created:    2005-03-12T15:28:40Z
last-modified: 2017-05-10T09:14:04Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Oleg Evdokimov
address:    Digital Network JSC
address:    13A, Yaroslavskaya st.,
address:    Moscow, Russia, 129366
phone:     +7 495 660 8383
fax-no:     +7 495 660 8383
nic-hdl:    OE784-RIPE
mnt-by:     DN-MNT
created:    2009-05-25T10:09:56Z
last-modified: 2015-07-03T16:06:01Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]