| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.200.171.74 (lg) / ec2-44-200-171-74.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc8:ab4a::2cc8:ab4a (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  UNITED_NETWORKS_SE AS201559

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-07-21T08:33:17Z
last-modified: 2022-07-21T08:33:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS201559
as-name:    UNITED_NETWORKS_SE
org:      ORG-KS108-RIPE
admin-c:    LR2038-RIPE
admin-c:    UN1778-RIPE
tech-c:     LR2038-RIPE
tech-c:     UN1778-RIPE
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     UNITEDNETWORKS-MNT
mnt-by:     MNT-UN-EXT
import:     from AS47232 accept ANY
import:     from AS39392 accept ANY
export:     to AS47232 announce AS201559
export:     to AS39392 announce AS201559
status:     ASSIGNED
created:    2014-09-23T10:23:45Z
last-modified: 2022-05-02T12:12:44Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-KS108-RIPE
org-name:    United Networks SE
country:    CZ
org-type:    LIR
address:    Pod Svatoborem 45
address:    342 01
address:    Susice
address:    CZECH REPUBLIC
phone:     +420378774774
abuse-c:    UN1777-RIPE
admin-c:    UN1778-RIPE
tech-c:     UN1778-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    UNITEDNETWORKS-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     UNITEDNETWORKS-MNT
created:    2014-09-29T14:38:27Z
last-modified: 2020-12-16T13:02:51Z
source:     RIPE # Filtered

role:      United Networks SE - Ripe NCC contact
address:    Pod Svatoborem
nic-hdl:    UN1778-RIPE
mnt-by:     UNITEDNETWORKS-MNT
created:    2020-11-27T10:37:03Z
last-modified: 2020-11-27T10:40:27Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Ladislav Ruzicka
address:    Kostnicka 2341
address:    Chomutov
address:    Czech Republic
phone:     +420604469324
mnt-by:     MNT-GRAPESC
nic-hdl:    LR2038-RIPE
created:    2008-04-29T08:12:40Z
last-modified: 2018-07-27T07:45:42Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]