| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.205.26.39 (lg) / ec2-18-205-26-39.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cd:1a27::12cd:1a27 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  Milan_Zelenka AS201548

as-block:    AS196608 - AS207419
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS201548
as-name:    Milan_Zelenka
descr:     Maxicom
org:      ORG-MZ6-RIPE
admin-c:    MZ6671-RIPE
tech-c:     MZ6671-RIPE
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-MZELENKA
import:     from AS33883 accept ANY
import:     from AS47232 accept ANY
import:     from AS39392 accept ANY
import:     from AS61195 accept ANY
export:     to AS33883 announce AS201548
export:     to AS47232 announce AS201548
export:     to AS39392 announce AS201548
export:     to AS61195 announce AS201548
status:     ASSIGNED
created:    2014-09-26T15:56:31Z
last-modified: 2018-09-04T11:29:07Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-MZ6-RIPE
org-name:    Milan Zelenka
country:    CZ
org-type:    LIR
address:    Tylova 733
address:    27801
address:    Kralupy nad Vltavou
address:    CZECH REPUBLIC
phone:     +420602292774
admin-c:    MZ6671-RIPE
abuse-c:    AA27979-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    MNT-MZELENKA
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-MZELENKA
created:    2014-09-22T08:38:27Z
last-modified: 2020-12-16T12:53:32Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Milan Zelenka
address:    Tylova 733, Kralupy nad Vltavou
phone:     +420602292774
nic-hdl:    MZ6671-RIPE
mnt-by:     MNT-MZELENKA
created:    2014-09-22T09:26:43Z
last-modified: 2015-02-25T10:55:33Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]