| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 35.172.230.154 (lg) / ec2-35-172-230-154.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:23ac:e69a::23ac:e69a (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  TVK-TELSAT-BRUSY AS201531

as-block:    AS196608 - AS207419
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS201531
as-name:    TVK-TELSAT-BRUSY
org:      ORG-KPTA2-RIPE
import:     from AS12741 accept ANY
export:     to AS12741 announce ANY
import:     from AS5617 accept ANY
export:     to AS5617 announce ANY
admin-c:    KP3269-RIPE
tech-c:     KP3269-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     pl-telsat-1-mnt
created:    2014-10-02T09:37:03Z
last-modified: 2018-09-04T11:29:13Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-KPTA2-RIPE
org-name:    Krzysztof Polom trading as "Telsat"
country:    PL
org-type:    LIR
address:    ul.Wysoka 46
address:    89-600
address:    Chojnice
address:    POLAND
phone:     +48523983087
geoloc:     53.698623 17.56529
language:    PL
admin-c:    PP16704-RIPE
tech-c:     PP16704-RIPE
abuse-c:    AR44909-RIPE
mnt-ref:    pl-telsat-1-mnt
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     pl-telsat-1-mnt
created:    2018-01-29T13:42:09Z
last-modified: 2020-12-16T13:02:54Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Krzysztof Polom
address:    TELSAT
address:    ul. Armii Krajowej 1
address:    89-632 Brusy
address:    Poland
phone:     + 48 608085513
nic-hdl:    KP3269-RIPE
mnt-by:     NETIA-MNT
created:    2014-09-30T10:30:08Z
last-modified: 2014-09-30T10:30:08Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]