| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.192.92.49 (lg) / ec2-44-192-92-49.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc0:5c31::2cc0:5c31 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  OBJECTIVITY-AS AS201519

as-block:    AS196608 - AS207419
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS201519
as-name:    OBJECTIVITY-AS
org:      ORG-OBSS1-RIPE
import:     from AS31242 accept ANY
import:     from AS20804 accept ANY
export:     to AS31242 announce AS201519
export:     to AS20804 announce AS201519
admin-c:    IG346-RIPE
admin-c:    AC24136-RIPE
tech-c:     IG346-RIPE
tech-c:     AC24136-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-EXATEL
mnt-by:     MNT-OBSS
created:    2014-10-03T13:51:39Z
last-modified: 2020-11-16T17:50:41Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-TS16-RIPE

organisation:  ORG-OBSS1-RIPE
org-name:    Objectivity Bespoke Software Specialists Sp zoo
country:    PL
org-type:    OTHER
address:    Klecinska 123, 54-413 Wroclaw
abuse-c:    AR22744-RIPE
mnt-ref:    MNT-OBSS
mnt-by:     MNT-EXATEL
created:    2014-10-03T07:23:56Z
last-modified: 2022-12-01T17:21:40Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Artur Czartoryski
address:    Objectivity Bespoke Software Specialists Sp. z o.o.
address:    Klecinska 123
address:    54-413 Wroclaw
address:    POLAND
phone:     +48 717985760
nic-hdl:    AC24136-RIPE
mnt-by:     TKPSA-MNT
created:    2013-10-08T09:06:04Z
last-modified: 2013-10-08T09:09:21Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Iwona Grzechnik
address:    Exatel S.A.
address:    ul. Perkuna 47
address:    04-164 Warszawa
address:    POLAND
phone:     +48 (22) 340 6095
remarks:    ********************************************************
remarks:    trouble: general information and customer care - mailto:bok@exatel.pl
remarks:    trouble: peering and BGP issues - mailto:bgp@exatel.pl
remarks:    trouble: abuse,bug reports and spam notification: - mailto:abuse@exatel.pl
remarks:    trouble: registry contact, Routing probl - mailto:ripe@exatel.pl
remarks:    ********************************************************
nic-hdl:    IG346-RIPE
mnt-by:     MNT-EXATEL
created:    2003-03-18T10:59:51Z
last-modified: 2022-06-27T08:29:01Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]