| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.84.132.40 (lg) / ec2-3-84-132-40.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:354:8428::354:8428 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  asn-jcomwifi-it AS201502

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-11-26T06:58:53Z
last-modified: 2021-11-26T06:58:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS201502
as-name:    asn-jcomwifi-it
org:      ORG-SCJ3-RIPE
remarks:    **************************************************************
remarks:    UPSTREAMS
remarks:    **************************************************************
import:     from AS12874 accept ANY
export:     to AS12874 announce AS201502:AS-ALL
import:     from AS3356 accept ANY
export:     to AS3356 announce AS201502:AS-ALL
import:     from AS174 accept ANY
export:     to AS174 announce AS201502:AS-ALL
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12874 accept any
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS12874 announce AS201502:AS-ALL
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3356 accept any
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3356 announce AS201502:AS-ALL
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS174 accept any
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS174 announce AS201502:AS-ALL
remarks:    **************************************************************
remarks:    CUSTOMERS
remarks:    **************************************************************
import:     from AS206992 accept AS206992
export:     to AS206992 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS206992 accept AS206992
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS206992 announce any
remarks:    **************************************************************
remarks:    MIX-IT
remarks:    **************************************************************
import:     from AS6939 accept AS-HURRICANE
export:     to AS6939 announce AS201502:AS-ALL
import:     from AS29449 accept AS-TPN
export:     to AS29449 announce AS201502:AS-ALL
import:     from AS48544 accept AS48544
export:     to AS48544 announce AS201502:AS-ALL
import:     from AS10310 accept AS-YAHOO
export:     to AS10310 announce AS201502:AS-ALL
import:     from AS31617 accept AS-REEVO
export:     to AS31617 announce AS201502:AS-ALL
import:     from AS36692 accept AS-OPENDNS
export:     to AS36692 announce AS201502:AS-ALL
import-via:   AS61968 from AS-ANY accept ANY
export-via:   AS61968 to AS-ANY announce AS201502:AS-ALL
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6939 accept any
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6939 announce AS201502:AS-ALL
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS29449 accept AS-TPN
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS29449 announce AS201502:AS-ALL
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS48544 accept AS48544
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS48544 announce AS201502:AS-ALL
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS10310 accept AS-YAHOO
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS10310 announce AS201502:AS-ALL
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS31617 accept AS-REEVO
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS31617 announce AS201502:AS-ALL
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS36692 accept AS-OPENDNS
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS36692 announce AS201502:AS-ALL
import-via:   afi ipv6.unicast AS61968 from AS-ANY accept ANY
export-via:   afi ipv6.unicast AS61968 to AS-ANY announce AS201502:AS-ALL
remarks:    **************************************************************
remarks:    MINAP
remarks:    **************************************************************
import-via:   AS43369 from AS-ANY accept ANY
export-via:   AS43369 to AS-ANY announce AS201502:AS-ALL
import-via:   afi ipv6.unicast AS43369 from AS-ANY accept ANY
export-via:   afi ipv6.unicast AS43369 to AS-ANY announce AS201502:AS-ALL
admin-c:    GC15624-RIPE
tech-c:     GC15624-RIPE
tech-c:     GLP124-RIPE
admin-c:    AR40257-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     jcomwifi-mnt
created:    2014-10-09T11:49:27Z
last-modified: 2020-07-07T21:19:05Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-SCJ3-RIPE
org-name:    JCOM Telecomunicazioni s.c.a r.l.
country:    IT
org-type:    LIR
address:    Contrada San Carlo S.S. 113 Km 307.4
address:    90047
address:    Partinico (PA)
address:    ITALY
phone:     +390917481188
fax-no:     +390917480988
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    jcomwifi-mnt
mnt-ref:    GC25191-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     jcomwifi-mnt
abuse-c:    AD11077-RIPE
created:    2012-04-04T13:51:08Z
last-modified: 2020-12-16T12:38:23Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Antonio Restivo
address:    via pescara 63
phone:     +390917481188
nic-hdl:    AR40257-RIPE
mnt-by:     jcomwifi-mnt
created:    2017-05-03T11:25:17Z
last-modified: 2017-05-03T11:25:17Z
source:     RIPE

person:     gianni cinquemani
address:    via pescara 63, 90047 Partinico (PA)
phone:     +390917481188
nic-hdl:    GC15624-RIPE
mnt-by:     GC25191-MNT
created:    2012-06-25T21:56:36Z
last-modified: 2019-06-06T12:36:35Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Giulio Lo Presti
address:    Via Filippo Parlatore n.62
phone:     +393381400160
nic-hdl:    GLP124-RIPE
mnt-by:     glpr-mnt
created:    2018-08-14T12:29:17Z
last-modified: 2020-01-07T10:52:36Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]