| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.236.209.138 (lg) / ec2-3-236-209-138.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ec:d18a::3ec:d18a (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  BLSIT-AS AS201483

as-block:    AS196608 - AS207419
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS201483
as-name:    BLSIT-AS
org:      ORG-BCS25-RIPE
import:     from AS25002 accept ANY
export:     to AS25002 announce AS201483
import:     from AS202017 accept ANY
export:     to AS202017 announce AS201483
import:     from AS41327 accept ANY
export:     to AS41327 announce AS201483
admin-c:    VS10451-RIPE
tech-c:     MB46304-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     it-blsconsulting-1-mnt
created:    2018-06-29T12:56:21Z
last-modified: 2021-11-12T15:19:44Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-BCS25-RIPE
org-name:    B.L.S. Consulting S.r.l.
country:    IT
org-type:    LIR
address:    Via Gramsci 25
address:    27100
address:    Pavia
address:    ITALY
phone:     +390382413801
admin-c:    VS10451-RIPE
tech-c:     MB46304-RIPE
abuse-c:    AR47115-RIPE
mnt-ref:    it-blsconsulting-1-mnt
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     it-blsconsulting-1-mnt
created:    2018-06-25T07:55:45Z
last-modified: 2020-12-16T13:35:30Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Mauro Bruseghini
address:    Via Gramsci 25
address:    27100
address:    Pavia
address:    ITALY
phone:     +390382413801
nic-hdl:    MB46304-RIPE
mnt-by:     it-blsconsulting-1-mnt
created:    2018-06-25T07:55:44Z
last-modified: 2019-07-03T16:56:51Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Vito Savino
address:    Via Gramsci 25
address:    27100
address:    Pavia
address:    ITALY
phone:     +390382413801
nic-hdl:    VS10451-RIPE
mnt-by:     it-blsconsulting-1-mnt
created:    2018-06-25T07:55:43Z
last-modified: 2018-08-04T16:42:22Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]