| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.201.97.0 (lg) / ec2-44-201-97-0.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc9:6100::2cc9:6100 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  UA-LUX AS201482

as-block:    AS196608 - AS207419
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS201482
as-name:    UA-LUX
org:      ORG-LPRS1-RIPE
import:     from AS44600 accept ANY
import:     from AS6703 accept ANY
export:     to AS44600 announce AS201482
export:     to AS6703 announce AS201482
admin-c:    MG20383-RIPE
tech-c:     VK5402-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     LUXOFT-MNT
created:    2014-10-14T15:51:25Z
last-modified: 2022-12-02T09:20:13Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-LPRS1-RIPE
org-name:    Luxoft Professional Romania S.R.L.
country:    RO
org-type:    LIR
address:    5-7 Bd. Dimitrie Pompeiu Street,
        Hermes Business Campus Building (HBC2), 5 Floor
address:
address:    2 District, Bucharest
address:    ROMANIA
phone:     +74959678030
fax-no:     +74959678032
abuse-c:    AC28877-RIPE
mnt-ref:    LUXOFT-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     LUXOFT-MNT
created:    2014-12-24T10:13:04Z
last-modified: 2020-12-16T12:59:47Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Maksim Gusev
address:    5-7 Dimitrie Pompeiu , Sector 2 020335, Bucharest, Romania
phone:     +79175727800
nic-hdl:    MG20383-RIPE
mnt-by:     LUXOFT-MNT
created:    2015-02-09T07:41:23Z
last-modified: 2019-12-18T14:45:38Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Vladimir Kharitonov
address:    10/14 Radishcheva Str.
address:    Business Center IRVA B
address:    03124, Kyiv
phone:     +380 44 481 0060
nic-hdl:    VK5402-RIPE
mnt-by:     LUXOFT-MNT
created:    2022-12-01T09:29:17Z
last-modified: 2022-12-01T09:29:17Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]