| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.236.107.249 (lg) / ec2-3-236-107-249.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ec:6bf9::3ec:6bf9 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  lux-ru-moscow-dc AS201482

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-11-26T06:58:53Z
last-modified: 2021-11-26T06:58:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS201482
as-name:    lux-ru-moscow-dc
org:      ORG-LPRS1-RIPE
import:     from AS28809 accept ANY
import:     from AS21011 accept ANY
export:     to AS28809 announce AS201482
export:     to AS21011 announce AS201482
admin-c:    DM1754-RIPE
tech-c:     LI1219-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     LUXOFT-MNT
created:    2014-10-14T15:51:25Z
last-modified: 2019-07-18T15:19:45Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-LPRS1-RIPE
org-name:    Luxoft Professional Romania S.R.L.
country:    RO
org-type:    LIR
address:    5-7 Bd. Dimitrie Pompeiu Street,
        Hermes Business Campus Building (HBC2), 5 Floor
address:
address:    2 District, Bucharest
address:    ROMANIA
phone:     +74959678030
fax-no:     +74959678032
abuse-c:    AC28877-RIPE
mnt-ref:    LUXOFT-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     LUXOFT-MNT
created:    2014-12-24T10:13:04Z
last-modified: 2020-12-16T12:59:47Z
source:     RIPE # Filtered

role:      luxoft it
address:    123060 Russian Federation, 1-Volokolamsky proezd Moscow, 10
nic-hdl:    LI1219-RIPE
mnt-by:     NAUKANET-MNT
created:    2014-10-13T08:41:03Z
last-modified: 2014-10-13T08:41:03Z
source:     RIPE # Filtered
admin-c:    IG1064-RIPE
tech-c:     AD3436-RIPE

person:     Dmitry Manoshkin
address:    LLC Nauka Telecom
address:    3-ya Yamskogo Polya street, vladenie 2
address:    125124 Moscow
address:    Russia
phone:     +7 495 5029092
fax-no:     +7 495 9373412
nic-hdl:    DM1754-RIPE
created:    2003-02-26T14:52:42Z
last-modified: 2013-03-29T12:54:36Z
source:     RIPE # Filtered
mnt-by:     NAUKANET-MNT
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]