| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.157.152 (lg) / ec2-18-207-157-152.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:9d98::12cf:9d98 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  BIGSTEP-CLOUD AS201471

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-07-21T08:33:17Z
last-modified: 2022-07-21T08:33:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS201471
as-name:    BIGSTEP-CLOUD
org:      ORG-BCL26-RIPE
import:     from AS60610 accept ANY
export:     to AS60610 announce AS201471
import:     from AS174 accept ANY
export:     to AS174 announce AS201471
admin-c:    BSI-RIPE
tech-c:     BSI-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     BIGSTEP-MNT
created:    2014-10-16T13:36:50Z
last-modified: 2018-09-04T16:38:42Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-BCL26-RIPE
org-name:    Bigstep Cloud Limited
country:    GB
org-type:    LIR
address:    International House, 24 Holborn Viaduct
address:    EC1A 2BN
address:    London
address:    UNITED KINGDOM
phone:     +4402075109298
abuse-c:    BSI-RIPE
mnt-ref:    BIGSTEP-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     BIGSTEP-MNT
created:    2015-02-26T14:36:45Z
last-modified: 2020-12-16T13:35:34Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Bigstep Cloud
address:    International House, 24 Holborn Viaduct, London, EC1A 2BN
abuse-mailbox: abuse@bigstep.com
nic-hdl:    BSI-RIPE
mnt-by:     BIGSTEP-MNT
created:    2014-07-31T16:22:41Z
last-modified: 2020-05-06T07:49:27Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]