| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 54.226.30.186 (lg) / ec2-54-226-30-186.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:36e2:1eba::36e2:1eba (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  DEEPLAKE-AS AS201445

as-block:    AS196608 - AS210331
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-12-04T08:56:54Z
last-modified: 2018-12-04T08:56:54Z
source:     RIPE


aut-num:    AS201445
as-name:    DEEPLAKE-AS
org:      ORG-DWL4-RIPE
import:     from AS59455 accept ANY
export:     to AS59455 announce AS201445
import:     from AS174 accept ANY
export:     to AS174 announce AS201445
admin-c:    CSG-RIPE
tech-c:     CSG-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     DEEPLAKE-MNT
created:    2014-10-24T09:56:10Z
last-modified: 2018-09-04T11:29:50Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-DWL4-RIPE
org-name:    CREATIVE PARADIGMS TOO LTD
org-type:    LIR
address:    CLEARSTREAM CENTRE STATION ROAD
address:    CF38 1AF
address:    CHURCH VILLAGE
address:    UNITED KINGDOM
phone:     +448458674075
fax-no:     +441443203666
abuse-c:    CSG-RIPE
admin-c:    CSG-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    CSG-MNT
mnt-ref:    DEEPLAKE-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     CSG-MNT
tech-c:     CSG-RIPE
created:    2013-08-02T10:09:10Z
last-modified: 2019-03-11T15:18:59Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Clearstream NOC
address:    Clearstream
abuse-mailbox: ripe@clearstreamgroup.co.uk
nic-hdl:    CSG-RIPE
admin-c:    GP9788-RIPE
admin-c:    PIFR-RIPE
admin-c:    WEBB-RIPE
tech-c:     GP9788-RIPE
tech-c:     PIFR-RIPE
tech-c:     WEBB-RIPE
mnt-by:     CSG-MNT
created:    2014-05-08T12:02:22Z
last-modified: 2015-03-16T17:23:37Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]