| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.231.244.12 (lg) / ec2-34-231-244-12.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22e7:f40c::22e7:f40c (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  Mobinet-AS AS201406

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-11-26T06:58:53Z
last-modified: 2021-11-26T06:58:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS201406
as-name:    Mobinet-AS
org:      ORG-MNB5-RIPE
import:     from AS8866 action pref=50; accept ANY
export:     to AS8866 announce AS201406
import:     from AS8717 action pref=50; accept ANY
export:     to AS8717 announce AS201406
import:     from AS31287 action pref=50; accept ANY
export:     to AS31287 announce AS201406
admin-c:    RI1005-RIPE
tech-c:     IK1573-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     SPNET-MNT
created:    2014-11-06T09:20:03Z
last-modified: 2021-03-15T11:01:07Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-MN1-RIPE

organisation:  ORG-MNB5-RIPE
org-name:    Mobinet Bulgaria Ltd.
org-type:    OTHER
address:    Hristo Belchev 2
address:    Sofia, Bulgaria
abuse-c:    AR28813-RIPE
mnt-ref:    SPNET-MNT
mnt-by:     SPNET-MNT
created:    2014-11-05T07:10:19Z
last-modified: 2014-11-17T22:38:46Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Ivaylo Kostadinov
address:    pl. Saedinenie 2
address:    SLIVNITSA, 2200
address:    Bulgaria
phone:     +359 89 4408383
nic-hdl:    IK1573-RIPE
mnt-by:     SPNET-MNT
created:    2011-02-08T10:24:33Z
last-modified: 2011-02-08T10:24:33Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Rossen Ivanov
address:    pl. Saedinenie 2
address:    SLIVNITSA, 2200
address:    Bulgaria
phone:     +359
nic-hdl:    RI1005-RIPE
mnt-by:     SPNET-MNT
created:    2011-02-08T10:27:13Z
last-modified: 2011-02-08T10:27:13Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]