| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.230.1.126 (lg) / ec2-3-230-1-126.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e6:17e::3e6:17e (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  quadrarubra AS201349

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-04-03T15:01:19Z
last-modified: 2020-04-03T15:01:19Z
source:     RIPE


aut-num:    AS201349
as-name:    quadrarubra
org:      ORG-UR31-RIPE
import:     from AS8764 accept ANY
export:     to AS8764 announce AS201349
import:     from AS15440 accept ANY
export:     to AS15440 announce AS201349
admin-c:    NB7827-RIPE
tech-c:     NB7827-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     quadrarubra-mnt
created:    2014-11-18T08:29:30Z
last-modified: 2020-03-18T13:14:08Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-UR31-RIPE
org-name:    UAB "Quadra rubra"
org-type:    LIR
address:    J. Savickio g. 4
address:    LT-01108
address:    Vilnius
address:    LITHUANIA
admin-c:    NB7827-RIPE
tech-c:     NB7827-RIPE
abuse-c:    AR56251-RIPE
mnt-ref:    quadrarubra-mnt
mnt-ref:    cz-relcom-1-mnt
mnt-ref:    RELCOMGROUP-EXT-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     quadrarubra-mnt
created:    2019-10-16T13:31:02Z
last-modified: 2020-09-02T10:54:22Z
source:     RIPE # Filtered
phone:     +37065028778

role:      Nerijus Bendziunas
address:    J. Savickio g. 4
address:    LT-01108
address:    Vilnius
address:    LITHUANIA
nic-hdl:    NB7827-RIPE
mnt-by:     quadrarubra-mnt
created:    2019-10-16T13:31:02Z
last-modified: 2020-02-27T06:18:42Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2020 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]