| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 100.24.115.215 (lg) / ec2-100-24-115-215.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:6418:73d7::6418:73d7 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  todoencloud AS201346

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-11-26T06:58:53Z
last-modified: 2021-11-26T06:58:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS201346
as-name:    todoencloud
org:      ORG-TECS1-RIPE
import:     from AS35699 accept ANY
export:     to AS35699 announce AS201346
import:     from AS201942 accept ANY
export:     to AS201942 announce AS201346
admin-c:    argi
tech-c:     argi
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     todoencloud
created:    2014-11-18T14:44:56Z
last-modified: 2018-09-04T11:30:39Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-TECS1-RIPE
org-name:    TODO EN CLOUD SL
country:    ES
org-type:    LIR
address:    CALLE VIA CARPETANA, 180
address:    28047
address:    Madrid
address:    SPAIN
phone:     +34615227755
phone:     +34667440200
admin-c:    argi
abuse-c:    AR35195-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    todoencloud
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     todoencloud
created:    2014-11-17T13:48:04Z
last-modified: 2020-12-16T12:29:36Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Manuel Argiz Fonseca
address:    Albasanz, N71, Madrid
phone:     +34910801233
nic-hdl:    argi
mnt-by:     todoencloud
created:    2014-11-17T22:55:46Z
last-modified: 2014-11-17T22:55:46Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]