| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.231.217.107 (lg) / ec2-3-231-217-107.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e7:d96b::3e7:d96b (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  TKK-NET-ASN AS201328

as-block:    AS196608 - AS207419
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS201328
as-name:    TKK-NET-ASN
org:      ORG-TKKA1-RIPE
import:     from AS8545 accept AS-PLIX
import:     from AS5588 accept ANY
export:     to AS5588 announce AS201328
export:     to AS8545 announce AS201328
admin-c:    KK2208-RIPE
tech-c:     KK2208-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     TKKKOL-MNT
created:    2014-11-24T09:35:20Z
last-modified: 2018-09-04T11:30:51Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-TKKA1-RIPE
org-name:    Telewizja Kablowa Kolobrzeg, Agencja Uslugowo - Reklamowa sp. z o.o.
country:    PL
org-type:    LIR
address:    ul. Czarnieckiego 7
address:    78-100
address:    Kolobrzeg
address:    POLAND
phone:     +48943529443
fax-no:     +48943553828
abuse-c:    AR16457-RIPE
admin-c:    KK2208-RIPE
mnt-ref:    TKKKOL-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     TKKKOL-MNT
created:    2007-09-10T16:02:43Z
last-modified: 2020-12-16T12:28:32Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Krzysztof Kwiatkowski
address:    Telewizja Kablowa Kolobrzeg Agencja Uslugowo-Reklamowa Sp. z o.o.
address:    ul. Czarnieckiego 7
address:    78-100 Kolobrzeg
address:    Poland
phone:     +48 94 355 38 07
fax-no:     +48 91 355 38 28
nic-hdl:    KK2208-RIPE
created:    2006-02-02T15:44:04Z
last-modified: 2020-06-04T07:36:39Z
source:     RIPE # Filtered
mnt-by:     TKKKOL-MNT
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]